Vláda zítra projedná antifosilní zákon

Je to nejlepší lék na snížení kritické závislosti na dovozu ropy, plynu i na uhelných dolech, doložila analýza MŽP

Vláda zítra projedná analýzu proveditelnosti antifosilního zákona, která potvrdila, že toto legislativní řešení je nejvhodnějším způsobem pro snížení kritické závislosti naší země na dovozu ropy, plynu i na uhelných dolech o osmdesát procent.

 

Vláda by proto měla dát pokyn k rychlé přípravě paragrafů antifosilního zákona, a to v souladu se svým programovým prohlášením, výsledky globální klimatické konference v Paříži, pozitivními zkušenostmi z jiných zemí EU i se závěry zmíněné odborné analýzy.

 

Přijetí antifosilního zákona je všestranně progresivní krok. Je výhodný pro modernizaci ekonomiky, nastartování čistých technologií, nová pracovní místa, snížení naší závislosti na dovozu ropy i plynu i na domácím špinavém uhlí a pro čistší vzduch a zdravější krajinu.

 

Součástí další přípravy zákona má být také posouzení dopadu na konkurenceschopnost ekonomiky. Legislativa je inspirována úspěšným britským vzorem, který ekonomiku posílil. Díky němu je po sedmi letech britská závislost na fosilních palivech o 21 procent nižší [1]. Průmyslová výroba vzrostla o šest a zaměstnanost o pět procent [2]. Zákon v Británii podporoval jak Svaz britského průmyslu, tak i odbory.

 

Od té doby byly podobné zákony přijaty například ve Francii, Rakousku, Dánsku, Finsku či Irsku. Vlastní zemský zákon má i nejprůmyslovější německý region, Severní Porýní-Vestfálsko, které také sníží spotřebu fosilních paliv o 80 procent.

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Česká republika antifosilní zákon potřebuje. Nejen proto, že ho vláda slíbila v programovém prohlášení a že to odpovídá modernímu směřování světa po přelomové klimatické konferenci v Paříži. Hlavním důvodem pro přijetí zákona je, že pomůže snížit státní výdaje desítek miliard korun ročně za dovoz ropy a plynu i účty rodin za energie a že zlepší vzduch, který dýcháme. Antifosilní legislativa navíc posílí nejen nová, ale i tradiční průmyslová odvětví a přinese podle zahraničních zkušeností vznik tisíců nových pracovních míst.“

 

Josef Karlický, právník z Frank Bold, řekl:

„Zákon je nejlepším řešením daného problému i z právního hlediska. S naplňováním koncepčních dokumentů nejsou v ČR dobré zkušenosti a nezávazný cíl v koncepci tak nedává žádnou záruku, že ke snížení závislosti na fosilních palivech skutečně dojde. Naopak praktické zkušenosti ze zemí, kde již obdobný zákon přijali, ukazují, že se jedná o vhodné a funkční řešení.“

 

Kontakty:

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Josef Karlický, právník, Frank Bold, telefon 775 154 086775 154 086 , email josef.karlicky@frankbold.org

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279 , jan.pinos@hnutiduha.czPoznámky:

 

[1] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416810/2014_stats_release.pdf

 

[2] OECD, Index of production 2014 a https://www.gov.uk/government/news/employment-rate-matches-record-high

 

 

Šítky aktuality: