Vláda zahájila odpadkovou revoluci

Plán nakládání s odpady na příštích deset let, který byl označován za první velký ekologický test Špidlovy vlády, schválili dnes ministři. Hnutí DUHA intenzivním lobbováním a veřejnou kampaní dosáhlo, že počítá s razantní modernizací a rozvojem recyklace namísto dosavadního skládkování a pálení odpadů.
Hnutí DUHA více než rok trvající kampaní prosadilo, že návrh plánu: 
·          počítá se zvýšením dnešní mizivé míry recyklace odpadků na 50 % - tedy současnou úroveň Německa a Rakouska - do roku 2010;
·          chce investice zaměřit především na lepší recyklační služby pro domy a byty;
·          odmítá státní podporu dalšímu pálení odpadu, jež ničí statisíce tun papíru, plastů, hliníku, dřeva i dalších kvalitních materiálů a brání jejich recyklaci.
Spalovny zvyšují toxické znečištění a především plýtvají cennými surovinami. Recyklací a kompostováním lze snížit množství odpadků asi o 80 %. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že toto řešení je levnější než stavba nových spaloven.
Prozatím velmi nízké využívání odpadů u nás způsobují především špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, barevných kontejnerů na tříděný sběr připadá na celou městskou čtvrť obvykle jen několik. Vládní plán dává při státním financování přednost opatřením, jež zajistí kvalitní recyklační služby pro domy a byty - ale nezahrnuje konkrétní cíle.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Odpadový plán výslovně počítá s razantním zvýšením recyklace, při financování dává přednost zlepšování recyklačních služeb a odmítá pálení druhotných surovin ve zbytečných, toxických a drahých spalovnách. Dohromady vláda odvedla docela dobrou práci. Pokud tuto strategii doplní konkrétní opatření, může se během příštích let skutečně podstatně zlepšit nyní mizivá míra recyklace v českých městech, ubude skládek, odpadků i toxického znečištění. Jsme skutečně spokojeni, protože po více než roce práce se nám podařilo do plánu prosadit většinu našich hlavních návrhů a dosáhnout úplného obratu v jeho zaměření, z pálení na recyklaci odpadu."
Stručný přehled vzniku vládního odpadového plánu: příloha tiskové zprávy.
------------------
 
Recyklace namísto spaloven: historie vzniku Plánu odpadového hospodářství
Prosinec 2001: Konzultační firma AEA Technology, kterou najalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), předložila pracovní návrh vládního odpadového plánu: doporučuje stavbu až osmnácti nových spaloven do roku 2010.
Stejný měsíc: Hnutí DUHA a další organizace na ministerstvu protestují proti návrhu AEA Technology.
Březen 2002: Miloš Kužvart a jeho úředníci pod tímto tlakem nechávají zpracovat doplňky k plánu a žádají ekologické organizace, aby předložily alternativní řešení.
Květen 2002: Ministerstvo zveřejňuje návrh Plánu odpadového hospodářství, který vychází z koncepce AEA Technology a počítá s masivní výstavbou spaloven.
Stejný měsíc: Hnutí DUHA předává MŽP podrobnou studii šetrného řešení odpadového plánu, kterou připravilo v zastoupení ekologických organizací. Spočívá v kombinaci vysoké míry recyklace a opatření, která sníží množství vznikajících odpadů; nepočítá s novými skládkami a spalovnami.
Červenec 2002: Hnutí DUHA prezentuje ekologické řešení na veřejných projednáváních prvního návrhu odpadového plánu.
Stejný měsíc: Ekonomická studie zpracovaná pro ministerstvo životního prostředí srovnává návrh ekologických organizací s koncepcí AEA Technology. Ukazuje, že zelené řešení je finančně výhodnější než stavba spaloven.
Srpen 2002: Hnutí DUHA zahajuje recyklační ofenzívu. Vydává tisíce předtištěných korespondenčních lístků, kterými se lidé mohou obracet na Libora Ambrozka a žádat jej, aby odmítl stavbu nových spaloven a zajistil lepší recyklační služby pro české domy a byty. Spouští také zvláštní internetovou stránku, ze které lze podobné vzkazy posílat do ministrovy emailové schránky.
Říjen 2002: MŽP vydává novou verzi odpadového plánu, kde uvádí, že „není nutné v ČR budovat žádnou další spalovnu komunálních odpadů“, žádá podporu vratných lahví, snižování spotřeby PVC aj. Neobsahuje ale konkrétní cíl zvýšení recyklace ani nenavrhuje opatření ke zlepšení recyklačních služeb.
Listopad – prosinec 2002: Během oficiálního připomínkování Hnutí DUHA opět mobilizuje veřejnost. Na MŽP celkem přišlo více než 800 připomínek, které podporují jeho hlavní návrhy.
Únor 2003: Ambrozek po posledním jednání se zástupci Hnutí DUHA a dalších ekologických organizací potvrzuje, že plán odpadového hospodářství odmítne další financování spaloven ze státních peněz. Navíc bude požadovat zvýšení recyklace komunálního odpadu na 50 % do roku 2010 a při rozdělování veřejných prostředků dá přednost zavádění kvalitních recyklačních služeb.
Březen 2003: MŽP a legislativní rada vlády zkracují návrh odpadového plánu. Hlavní opatření, které prosadilo Hnutí DUHA – stop dalším spalovnám, padesátiprocentní míra recyklace v roce 2010 a přednostní investice do recyklačních služeb – zůstávají nezměněny.
Červen 2003: Vláda rozhoduje o předloženém návrhu odpadové politiky.