Vláda si nevezme půjčku na podporu úspor energie v domácnostech, přestože by se jí peníze vrátily

Vláda dnes (23. srpna) projedná aktualizaci Národního plánu obnovy (NPO), ve které Ministerstvo životního prostředí na poslední chvíli ustupuje od záměru získat 50 miliard na úspory energie jako půjčku z Nástroje na podporu oživení a odolnosti. Peníze tak nezíská například na úvěry na pomoc domácnostem s financováním důkladných energetických renovací domů.

                                                                    

Poskytování zvýhodněných úvěrů v programu Oprav dům po babičce [1] je přitom důležitým nástrojem, jak zpřístupnit energetické renovace domů na vysokou třídu B i domácnostem, které nemají úspory. Úvěr dává domácnostem možnost získat dotaci na polovinu ceny rekonstrukce a druhou polovinu postupně splácet, třeba z peněz ušetřených za energie.


Aktualizace NPO [2] nicméně uvádí, že “MŽP snížilo alokaci v půjčce na 0 Kč za podmínky, že dostanou na Novou zelenou úsporám půjčky 10 a 10 mld. z emisních povolenek v letech 2024 a 2025”. Tyto výnosy jsou ale podle Směrnice o obchodování s povolenkami [3] plně určeny na snižováním emisí a další zmírňování změny klimatu a jejích dopadů. Využití výnosů z povolenek místo půjčky znamená, že budou pokráceny jiné klimatické finanční programy, například Nová zelená úsporám, kde se také chystají nové výzvy a bonusy.


Energetické renovace domů jsou přitom přínosem pro státní pokladnu a půjčka by tak byla návratná. Drobné stavebnictví je totiž oborem s vysokou náročností na pracovní sílu a peníze z úvěru domácnostem se tak do rozpočtu rychle vrátí skrz daně a odvody za zaměstnance, i ušetřené výdaje za energie a dovoz paliv. [4]


Ondřej Pašek, expert Hnutí DUHA na energetiku a dotace řekl:

„Ministr životního prostředí Petr Hladík nevyužitím půjčky promarňuje příležitost získat za výhodných podmínek peníze pro české domácnosti na jím oznámený program Oprav dům po babičce. Přitom půjčit si na program, který pomůže chudším domácnostem, sníží naši vysokou energetickou náročnost a do státní pokladny půjčku vrátí díky odvodům a daním, dává smysl. Rozhodnutí vzít místo toho peníze z výnosů povolenek může ohrozit další programy snižování energetické náročnosti, včetně Nové zelené úsporám.”


Poznámky:


[1] MŽP: Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů
https://1url.cz/3uwXR

[2] Materiál Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy je k dispozici v neveřejné části informačního systému eKlep. Na vyžádání můžeme zaslat.

[3] Směrnice (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Článek 8, bod 12), písm. b.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0959#d1e1646-134-1

[4] To potvrdila i studie ekonoma Miroslava Zámečníka, hodnotící přínosy programu Zelená úsporám. Studie je sice z roku 2011, její logika je ale stále platná.
Zámečník, M., Hlaváč, P.: Důvody pro zateplování domů: desetitisíce pracovních míst v Česku
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2011/10/zateplovani_zamecnik_studie.pdf