Vláda po 24 letech částečně prolomila limity těžby uhlí

Vláda dnes rozhodla o prolomení limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina, ale slíbila přiblížení těžby na maximálně 500 metrů od obytné zástavby. Zároveň se však ministři a ministryně usnesli, že město Horní Jiřetín či osadu Černice rypadlům nevydají – limity v lokalitě ČSA, kde je za limity pětkrát více uhlí než na Bílině, vláda nezrušila.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vítáme, že vláda nepodlehla tlaku uhlobaronů a ochránila alespoň domovy lidí před rypadly. Je to velké vítězství pro statečné obyvatele a obyvatelky Litvínova, Horního Jiřetína a Černic i ekologické organizace. Zachování limitů na ČSA zachrání také stovky pracovních míst vázaných na prosperující obce. Od sebevědomé vlády bych však očekával, že zadá převedení uhlí do nebilančních zásob a jasně řekne, že udělá vše proto, aby se energetika zbavila fosilních paliv.“

„Naopak i samotné prolomení na velkolomu Bílina je porušením dlouhodobého kompromisu, který garantuje transformaci těžbou sužovaného kraje a zlepšování kvality života. Děkuji však těm členům a členkám vlády, kteří prosadili, že těžba nebude smět postoupit blíž než 500 metrů od obytných domů. Snad to umožní - při dalších opatřeních – dodržet hygienické normy pro prach hluk.“

„Podle vědeckých výpočtů postihnou jen v ČR kvůli spálení nově zpřístupněného uhlí z Bíliny astmatické záchvaty zbytečně o 1000 dětí více. A to všechno kvůli uhlí, které podle státní energetické koncepce a studí samotného ministerstva průmyslu, nebude potřeba.“

Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz