Vláda odsunula atomové reaktory a uhelné doly

Vláda dnes prodloužila naděje severočeských obcí, že nebudou obětovány uhelným dolům. Odložila rozhodnutí o plánu ministra průmyslu a obchodu, který navrhuje vedle nového bourání vesnic také postavit dva nové atomové reaktory. Ministři o něm budou rozhodovat až o několik týdnů.  Petr Holub z Hnutí DUHA řekl: "Urbanův návrh je návratem o patnáct let nazpátek a vláda jej prostě schválit nemůže. Ambrozkova varianta je čistější, obejde se bez bourání vesnic kvůli uhelným dolům i bez nových atomových reaktorů, vytvoří více pracovních míst, vyrobí dost energie pro naše domovy i průmysl, lépe využívá moderních technologií a zajistí lepší efektivnost české ekonomiky. Jsou pouze dva důvody, proč by vláda mohla dát přednost návrhu ministra průmyslu: směšný rozdíl jednoho procentního bodu v závislosti na dovozu energie a dobré obchody Mostecké uhelné společnosti." Informační list Hnutí DUHA s přehledem hlavních rozdílů mezi Ambrozkovou a Urbanovou variantou energetické koncepce: http://www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/urban_vs_ambrozek.pdf. ...