Vláda nedokončila aktualizaci Národního plánu obnovy. Evropská komise požaduje za miliardy skutečné reformy

Vláda na svém jednání dne 7. 6. neschválila finální podobu Aktualizace Národního plánu obnovy (NPO). Podle vyjádření premiéra Petra Fialy je nutné se vypořádat s některými připomínkami Evropské komise.


Hlavní balík peněz v celkové výši přes 85 mld. Kč je určen na reformy v energetice, úspory energie, diverzifikaci dodávek, zavádění obnovitelných nových zdrojů a posílení sítí. V těchto oblastech je nutné zajistit, aby evropské financování přispělo nejen k realizaci projektů, ale zejména ke skutečné reformě energetiky tak, aby byla připravena na evropské cíle do roku 2030. V oblasti úspor energie přitom Česko nedosahuje svých závazků, stále také není uzákoněna komunitní energetika - a to přesto, že lhůta na její zavedení uběhla již téměř před dvěma lety. V minulosti upozorňovala Evropská komise na nedostatečnost reforem v oblasti snížení spotřeby paliv v dopravě a přechodu na čistou mobilitu. Tyto reformy požaduje EK v souvislosti s grantem na rozšíření kapacit ropovodu TAL+ pro konsorcium firem OMV, Shell, Rosněft, MEŘO a dalších.


Ondřej Pašek, expert Hnutí DUHA na energetiku a dotace uvedl:

“Vedle všech existujících programů nám Evropská unie může poskytnout další balík peněz, zejména na reformu energetiky. Česko v tomto oboru zaostává, chybí zavedení komunitní energetiky, cílení dotací na řešení energetické chudoby nebo snižování spotřeby paliv v dopravě. Je proto nasnadě, že Evropská komise chce, abychom se zavázali, že poskytnuté peníze reformu přinesou. Vláda by měla využít nabízené prostředky se závazkem, že je využije ve prospěch občanů tak, aby se všichni mohli účastnit sdílení energie nebo dosáhli na dotace na zateplování.”