Vláda musí opravdu chtít změnu zemědělských dotací

Vláda musí o důsledné reformě zemědělských dotací nejen mluvit, ale také ji v EU skutečně prosazovat, řekly dnes rozvojové a ekologické organizace. Česká společnost ornitologická, Glopolis a Hnutí DUHA tak společně komentují dnešní (10. 4.) společné vystoupení předsedy vlády a ministra zemědělství.
Ekologické a rozvojové organizace prosazují postupnou proměnu subvencí ze zemědělských dotací v platby za péči o krajinu a oživování venkova. Pouze taková reforma rovněž zajistí, aby evropské podpory přestaly poškozovat ekonomiku chudých zemí ve třetím světě přílivem laciného zboží, a pomůže dostat do obchodů kvalitní, zdravé potraviny.
Glopolis, ČSO a Hnutí DUHA chtějí, aby Mirek Topolánek a Petr Gandalovič v připravované tzv. lékařské prohlídce (Health Check) evropské Společné zemědělské politiky prosazovali co největší přesun rozpočtu od dotací pro nejbohatší farmy na obnovu zeleně, ekologické zemědělství a podporu života na venkově.  
Václav Zámečník z České společnosti ornitologické řekl:
„Ačkoliv k oddělení plateb od produkce (tzv. decoupling) došlo už v rámci reformy Společné zemědělské politiky v roce 2003, současný princip přímých plateb založený na historických příjmech farem nadále nejvíce podporuje nejintenzivnější zemědělce na úkor těch, kteří se chovají k přírodě šetrněji. Opravdu se Česká republika dostatečně snaží tento nespravedlivý systém změnit? Současná výše zemědělské podpory je přitom odůvodněná pouze za předpokladu, že kromě produkce potravin zajistí i zachování všech mimoprodukčních funkcí zemědělství.“
Kristýna Balajová z Pražského institutu pro rozvojovou politiku Glopolis řekla:
„V politickém diskursu o evropském zemědělství se zapomíná na fakt, že dotace mají často negativní vliv na zemědělce v nejchudších zemích světa. Evropské produkty, exportované ve velkém, mohou být díky podpoře, které se zemědělcům dostává, až několikanásobně levnější než lokální potraviny. Místní výrobci jsou tak vytlačováni z trhu a místní zemědělský sektor, v němž například v afrických zemích pracuje okolo 60 % všech obyvatel, je vystaven obrovskému tlaku. Negativní zkušenosti zemí s nekonkurenceschopným, nicméně pro život společnosti klíčovým agrárním sektorem jsou tedy dalším důvodem, proč systém zemědělských dotací radikálně přehodnotit.“
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Skutečným testem bude hlasování v ministerské radě EU. Čeští ministři často mnoha slovy podporují reformy zemědělských dotací – ale když přijde na konkrétní rozhodování, nakonec zase prosazují zájmy pár průmyslových velkozemědělců. Vláda musí podporovat co největší přesun peněz z přímých dotací pro zemědělskou výrobu na lepší podporu biopotravin či na platby za péči o krajinu a oživení venkova.“