Většina českých europoslanců i evropského parlamentu poslali bilióny korun zemědělské praxi, která ničí naši krajinu

Většina českých europoslanců kromě Pirátů a STAN  hlasovala pro návrh, který rezignuje na proměnu zemědělské praxe, jež by dle vědců mohla zvrátit kolaps evropské biodiverzity. Dalších 7 let tak bude zhruba 10 biliónů korun zemědělských dotací  zhoršovat přírodní hodnoty zemědělské krajiny a povede k dalšímu úbytku drobných zemědělců.

Tento týden přitom vydala Evropská environmentální agentura zprávu “The state of nature in the EU”, ve které označuje průmyslové zemědělství za hlavní hrozbu pro přírodu v EU. [1]

Návrh ke Společné zemědělské politice, na kterém se minulý týden dohodla většina Evropské lidové strany, Obnovy Evropy a Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů, byl v Evropském parlamentu odhlasován pohodlnou většinou.

Europoslanci nejprve odmítli vrátit celý dokument Evropské komisi k přepracování. Pro jednotlivé  přírodu poškozující části návrhu pak hlasovali čeští europoslanci z ANO, KSČM a KDU-ČSL. Proti negativním změnám se naopak postavili europoslanci z Pirátů a ve většině prvcích STAN. Nejednotně pak hlasovali europoslanci z TOP 09, ODS a SPD. [2]

Dle evropských environmentálních organizací i vědců jde přijatý návrh proti přijaté strategii, která má zajistit ekologický rozvoj -  Zelené dohodě pro Evropu. Návrh je navíc zcela nedostatečný vzhledem ke kritickému stavu zemědělské krajiny a rozpadu evropské polní biodiverzity.  

Odhlasované změny tak umožňují například dotovat hospodaření na zničených mokřadech či průmyslové velkochovy, nepřidávají potřebné slibované prostředky na ochranu přírodu a klimatu a naopak toto zaměření omezují. Významnou část financí věnují na platby na hektar, které jsou jednou z hlavních příčin zhoršování stavu půdy a krajiny i úbytku milionů zemědělců. Rezignují také na potřebnou obnovu krajinné struktury, která je nutná pro obnovu biologické rozmanitosti či zmírnění eroze a sucha. Europoslanci také odmítli včlenit do Společné zemědělské politiky konkrétní cíle ze Zelené dohody pro Evropu, jako je snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2027, snížení užívání a rizik pesticidů o 50 % či 25 % zemědělské plochy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030. Za pozitivní změnu lze považovat povinné zastropování, u kterého však zatím není jisté, jaké bude mít dopady na spravedlivější rozdělení financí od velkých koncernů k drobnějším zemědělcům.

Hlasování o návrhu bylo navíc netransparentní a nedemokratické; na poslední chvíli bylo přesunuto o den dříve a bylo umožněno hlasování jen o “kompromisním” návrhu. Proces vyjednávání také vedli europoslanci, kteří stojí v konfliktu zájmů, protože sami z evropských dotací dostávají miliony korun. [3] Europoslanci mohou teoreticky všechny změny odmítnout ještě v pátek, ale neočekává se to.

V úterý ke své pozici dospěla také Rada EU složená z ministrů zemědělství. Na finální podobě Společné zemědělské politiky se musí shodnout v tzv. trialozích s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Vzhledem k pozicím Evropského parlamentu a Rady EU se neočekává, že by se finální podoba významně změnila.

Martin Rexa, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA, řekl:
„Většina europoslanců hlasovala pro pokračování systému zemědělských dotací, který vede k likvidaci drobnějších zemědělců a ničení přírody. Je to obrovské zklamání, protože aspoň od českých europoslanců jsme čekali, že snahy o záchranu evropské i české krajiny a půdy podpoří.“

„Zatímco ohledně dopadů klimatických změn a potřebě jejich řešení již politici vědcům začali naslouchat, na podobný okamžik uvědomění ve věci katastrofického dopadu průmyslového zemědělství na přírodu a udržitelnost systému produkce potravin bohužel ještě čekáme. Děkujeme europoslancům Pirátů a STAN, že se za přírodu a šetrně hospodařící zemědělce postavili.”

Poznámky:
[1] https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
[2] Co jednotlivá odhlasovaná opatření znamenají pro proměnu Společné zemědělské politiky a jak čeští europoslanci hlasovali, naleznete v materiálu Hnutí DUHA na adrese: https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/10/hlasovani_europoslancu_dopady_opatreni.pdf
[3] Např. Petr Jahr, který byl zpravodajem za Evropskou lidovou stranu, získává ze Společné zemědělské politiky přes 2 a půl milionu korun. https://twitter.com/HarrietBirdlife/status/1318618861495848962