Větrné elektrárny: pozměňovací návrh by stál přes 20 miliard

 
Česká ekonomika přijde podle propočtu Hnutí DUHA jen v příštích pěti letech o více než 20 miliard korun investic, pokud několik poslanců prosadí omezení podpory větrných elektráren. Sněmovna by o kontroverzním návrhu měla hlasovat ještě tento týden.
 
Několik poslanců prosazuje do zákona o obnovitelných zdrojích energie pozměňovací návrh, podle kterého by se garance návratnosti pro větrnou energii vztahovala pouze na malé elektrárny s výkonem do 0,5 megawattu. Omezení na půl megawattu se prakticky rovná vyloučení větrné energie z podpory. Moderní typy elektráren mají výkon kolem 2-3 MW. Půlmegawattová zařízení se v západní Evropě stavěla koncem devadesátých let a dnes už jsou technicky překonaná. Vyloučení větších technologií by razantně snížilo investice do české ekonomiky, které zákon vyvolá. Někteří poslanci žádají úplné vyškrtnutí větrné energie.
 
Propočet Hnutí DUHA je založen na odhadovaném potenciálu rozvoje větrné energetiky do roku 2010 (po odečtení míst, kde projekty nelze uskutečnit například kvůli ochraně přírody), investičních nákladech moderních elektráren a zájmu energetických společností o tyto projekty.
 
Pozměňovací návrh přitom vychází z nesmyslné úvahy, že větší projekty více poškozují krajinu. Ve skutečnosti je to opačně: několik velkých elektráren v krajině ruší méně než lesy malých. Vrtule se u nich také otáčejí pomaleji a jde o novější, tišší technologie. Každý projekt samozřejmě musí procházet samostatným povolovacím řízením, kde se posuzují ekologické dopady a názory místních obyvatel. Špatné záměry budou zamítnuty. Přitom povrchové uhelné doly a mamutí uhelné či atomové elektrárny krajinu poškozují nesrovnatelně více.
 
Česká republika využívá méně než tisícinu svého potenciálu výroby čisté větrné elektřiny. Roční produkce činí asi 15 gigawatthodin. V roce 2010 by šlo vyrábět asi 930 GWh. Odborníci oficiálního Českého ekologického ústavu spočetli dlouhodobý realistický, společensky a ekologicky přijatelný potenciál 4000 GWh.
 
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
„Stručný pozměňovací návrh může českou ekonomiku připravit o více než 20 miliard korun investic. Padne tím totiž řada zcela rozumných projektů. Přinesly by nejen investice, ale také několik tisíc nových pracovních míst, ekonomický rozvoj venkova a čistou elektřinu bez exhalací. Pokud větrné elektrárny omezí na půl megawattu, tak už tuto technologii do zákona pomalu ani zařazovat nemusí. Přitom úvaha, že menší elektrárny méně ovlivní krajinu, je nesmyslná. Ve skutečnosti platí pravý opak, několik velkých elektráren má menší vliv než les malých, navíc jsou tišší a otáčejí se pomaleji.“