Větrná energie sníží znečištění a pomůže obcím

Čistý proud z větrných elektráren bude zároveň vítaným zdrojem peněz i pracovních míst pro ekonomiky českých regionů. Ve svém příspěvku do debaty, která se nad plánovaným využitím energie z větru rozběhla, na to upozorňuje Hnutí DUHA.
Hnutí DUHA, které řadu let prosazuje čisté zdroje energie i ochranu české krajiny, vydalo stručný přehled hlavních faktů o větrných elektrárnách. Chce tím předejít nedorozuměním, ke kterým v diskusi dochází. Upozorňuje zároveň na důležité přednosti čisté energie:
·        Větrné elektrárny pomáhají snižovat rekordní české znečištění i výrobu radioaktivních odpadů. Česká ekonomika způsobuje nejvyšší exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn klimatu, v přepočtu na obyvatele ze všech členských a přistupujících zemí Evropské unie.
·        Díky novým technologiím nejsou moderní větrné elektrárny hlučné. Les vzdálený 200 metrů vydává při větru o rychlosti 6–7 metrů za sekundu stejný hluk jako stejně daleko umístěná větrná turbína.
·        Průzkum mezi obyvateli obcí v okolí větrných farem ukázal, že drtivá většina považuje vliv na krajinu za nulový nebo pozitivní – vadí jen 7 % lidí.
·        Rovněž mezi turisty převažují ti, kterým se větrné elektrárny líbí, takže projekty mohou přitahovat nové návštěvníky.
·        Studie Evropské komise uvádí, že na každý megawatt instalovaného výkonu větrných elektráren připadá 15 až 19 nových pracovních míst.
Zkušenosti ze zahraničí také ukázaly, že obavy obyvatel v okolních obcích se rozplynuly krátce po zahájení provozu elektráren. Ve Skotsku se hluku obávalo 12 % místních občanů – ale po zahájení provozu si už stěžují pouhá dvě procenta.
Hnutí DUHA stavbu větrných elektráren podporuje. Souhlasí ovšem s tím, že je nelze stavět bezhlavě a za každou cenu. Proto prosazuje věcnou a informovanou diskusi. Vydalo také stručný informační list, který shrnuje základní fakta i pro a proti plánovaných elektráren. 
Petr Holub, vedoucí programu Energetika Hnutí DUHA, řekl:
"Větrné elektrárny jsou důležitým příspěvkem ke snižování exhalací a zaslouží proto podporu. Samozřejmě je ale nelze stavět naprosto bezhlavě a za každou cenu. Obyvatelé obcí v sousedství zahraničních větrných farem ovšem potvrzují, že jejich obavy z poškození krajiny, hluku nebo odlivu turistů se po zahájení provozu většinou rozplynuly.Moderní větrné technologie mají také daleko lepší výsledky než starší projekty. Čistá větrná elektřina je zároveň vítaným zdrojem peněz i pracovních míst pro ekonomiky českých obcí a regionů."
Kompletní informační list lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/vetrne_elektrarny.pdf nebo z www.hnutiduha.cz/cistaenergie