Vědci varují: Připravované zemědělské dotace opět selžou v řešení problémů zhoršujícího se stavu půdy či poklesu biodiverzity. Ještě je však čas to změnit.

Vědci z celé Evropy varují před způsobem rozdělení 10 000 miliard korun zemědělských dotací, které bude v následujících sedmi letech rozdělovat Evropská unie. [1] Návrhy dotací dle nich neřeší a dokonce mohou zhoršit klimatickou změnu, kritický stav biodiverzity i živobytí zemědělců samotných. Těmto škodlivým dopadům by v České republice mohlo zabránit Ministerstvo zemědělství, avšak jím připravovaný Strategický plán jde zatím ve stejných kolejích.

Již v březnu vydalo 3600 evropských odborníků a vědců zprávu, která doporučovala významnou proměnu podoby zemědělských dotací, ale Evropská komise ji nezohlednila. [2] Nyní vědci upozorňují na to, že návrhy Evropského parlamentu i členských států „ohrožují životní prostředí i budoucnost zemědělců a hospodaření”. Žádný z nyní diskutovaných návrhů také není „v souladu s ambiciózními cíli Zelené dohody pro Evropu”. Dle vědců pomíjí dosažitelné ekologické cíle zahrnující například dosažení 10 % plochy krajinných prvků na zemědělských plochách či 25 % plochy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. Namísto toho „podrývají téměř každý environmentální nástroj Společné zemědělské politiky”.

Vědci varují, že pokud se zemědělské dotace a praxe významně nepromění, budou zemědělci „v nebezpečné situaci vzhledem ke klimatickým změnám, environmentální degradaci i socioekonomickým změnám” a nebudou se moci na změny adaptovat. Ve svém stanovisku kritizují například tzv. přímé platby na hektar, které nejenom zhoršují stav krajiny a půdy, ale také zvyšují nerovnosti mezi menšími a většími zemědělci. Řešení vidí například v rušení či povinném zastropování přímých plateb na hektar, nastavení silných základních podmínek pro získávání dotací, snížení intenzity a vhodném obhospodařování cenných luk a pastvin, nastavení ambiciózních doplňkových plateb za ekologické postupy či větší podpoře pro ekologické zemědělství. 

Vědci také upozorňují, že špatné nastavení dotací povede k další polarizaci společnosti a frustraci zemědělců i zbytku společnosti, kdy zemědělci budou finančně stále primárně podporováni v neudržitelné praxi s velkými ekologickými i sociálními dopady, zatímco veřejnost bude oprávněně poukazovat na zhoršující se stav biodiverzity a půdy. Místo toho by dotace měly podporovat „win-win možnost, která přináší prospěch zemědělcům i životnímu prostředí”.

Kritizují také narativ potravinové soběstačnosti a nutnosti udržet či zvyšovat produkci kvůli nakrmení lidstva, protože „potravinová bezpečnost je z většiny věcí distribuce jídla, úrovně příjmu spotřebitelů, plýtvání potravinami a pokřivených tržních stimulů” a „více půdy je použito pro krmivo pro zvířata a produkci bioenergie než pro rostlinnou potravu určenou přímo pro lidskou spotřebu”.

Ministr Toman ve své odpovědi na Otevřený dopis ekologických organizací k přípravě českého Strategického plánu Společné zemědělské politiky [3] napsal, že „je naší povinností zajistit, aby se z veřejných prostředků nepodporovaly intervence s negativními vedlejšími důsledky na životní prostředí”. [4] Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická minulý týden představili výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, která v souladu s vědeckými poznatky vyzývá Vládu České republiky ke změně Společné zemědělské politiky a  obnově krajinné struktury, podpoře ekologického zemědělství a lepší péči o půdu. [5]

Martin Rexa, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:
„Jednání o Společné zemědělské politice a zemědělských dotacích je zatím série zklamání. Původní cíle padají jak domeček z karet a opět se dostáváme k mírnému pokroku v mezích zákona, který však dle vědců a odborníků neřeší akutní problémy, kterým zemědělství čelí. Na špatném nastavení dotací nakonec utrpí nejen zvířata, krajina či půda, ale i zemědělci a my všichni, kteří budeme i nadále muset platit dopady sucha nebo jíst potraviny se zbytky pesticidů.”

„Jsme rádi, že si ministr Toman uvědomuje svou povinnost nepodporovat penězi daňových poplatníků škodlivou zemědělskou praxi. Dosud tomu tak bohužel převážně bylo a je. Současné nastavení zemědělských dotací je proto potřeba přepsat a podpořit skutečnou změnu, kterou žádají vědci i veřejnost a která pomůže zemědělcům a zdraví krajiny i nás všech.”

Poznámky:
[1] Stanovisko 40 vědců (v angličtině) bylo vydáno 8. prosince https://zenodo.org/record/4311314#.X9ea1rOLo2x Překlady v citacích zajistilo Hnutí DUHA.
[2] Vědeckou výzvu z březnu tohoto roku, která volá po nutnosti zásadních změn ve Společné zemědělské politice, podepsaly i desítky českých vědců: https://www.idiv.de/en/cap-scientists-statement.html
[3] Tisková zpráva Hnutí DUHA a České společnosti ornitologické z 16. listopadu: https://hnutiduha.cz/aktualne/ministr-zemedelstvi-chce-rozdat-zemedelske-dotace-bez-diskuse. Otevřený dopis 5 ekologických organizací z 13. listopadu: https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/11/otevreny_dopis_transparentnost_sp.pdf
[4] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/12/2020_otevreny_dopis_mze.pdf
[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-se-spojily-za-zdravou-pestrou-krajinu-nabizi-recepty-na-hlavni-neduhy Výzva byla spuštěna ve středu 9. prosince a je možné ji spolu s požadavky nalézt na stránce https://zasadmese.hnutiduha.cz a https://birdlife.cz/vyzva-za-krajinu.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


 

Kontakt: 
Martin Rexa, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz
Šítky aktuality: