V “uhelných” krajích prudce vzrostl zájem o topení dřevem či tepelnými čerpadly. Uhlí se propadlo

Smog - jaký aktuálně sužuje sever Moravy i Čech - má řešení

Přestože sever Moravy aktuálně sužuje znečištění mikroskopickým prachem, které místy překračuje až osminásobně hygienické limity a limity jsou překročeny i na řadě míst Ústeckého kraje, rýsuje se naděje. Lidé v Moravskoslezském a Ústeckém kraji - kde je silná tradice domácího topení uhlím - ve druhé vlně kotlíkových dotací výrazně více žádali (a získali) dotace na biomasové kotle, tepelná čerpadla a plynové kotle než ve vlně první. Zájem o kotle, v nichž se dá spalovat uhlí, naopak poklesl. Stejná změna nastala i v celostátním měřítku. Ukázala to analýza výsledků dvou vln kotlíkových dotací, kterou vypracovalo Hnutí DUHA [1].

První vlna kotlíkových dotací (2015-2016) umožňovala financovat i nové uhelné kotle a druhá vlna (2017-2018) kotle kombinované, kde lze spalovat uhlí či dřevo. Dotování uhlí kritizovaly ekologické organizace i průmyslové svazy. Také domácnosti ukázaly, že mají zájem o čistší zdroje tepla. V Moravskoslezském kraji poklesl zájem o nový kotel umožňující spalovat uhlí o 15 %, zatímco zájem o vytápění pouze dřevem či peletkami vzrostl na 2,5 násobek a tepelných čerpadel dokonce na trojnásobek. Také lidé v Ústeckém kraji měli nižší zájem o možnost dále spalovat uhlí o 7 %, zatímco o čistě biomasové kotle mělo zájem třikrát víc lidí, o tepelná čerpadla 2,5x víc. Zájem o náhradu uhlí plynovým kotlem vzrostl na dvojnásobek [1].

Třetí vlna kotlíkových dotací začíná letos a už nebude podporovat ani kombinované kotle [2]. Část domácnosti modernizuje kotle na pevná paliva i mimo dotace. Nejchudší domácnosti však nedosáhnou ani na dotovaný kotel (nemají na předfinancování ani dofinancování dotace a potřebovaly by pomoci s vyřízením žádosti) a výměnu zatím tedy nemohly provést. Podobně nedosáhne na pomoc státu většina domácností se starými kamny [3].

Pokud se chceme zbavit zdraví škodlivého znečištění ovzduší z lokálních topenišť a snížit emise skleníkových plynů z domácností, pak je nutné vyměnit všechny nevyhovující kotle a kamna a úplně vytlačit uhlí z lokálního vytápění. Až tři čtvrtiny nevyhovujících kotlů a téměř všechna kamna ještě výměnou neprošly. Proto je podle Hnutí DUHA potřeba pokračovat v dotacích na modernizaci domácího vytápění, rozšířit je i na výměnu kamen a doprovodit sociálním programem pro chudé domácnosti (pomoc s předfinacováním i administrativou žádostí). Zároveň je potřeba motivovat domácnosti zvýšením energetické daně z uhlí a výnosy jim vracet nejen dotacemi na kotle, kamna či tepelná čerpadla, ale také zvýšením již existujících dávek na čistá paliva či snížením DPH u palivového dřeva a pelet. Na pomoc domácnostem by se měly podílet také těžební společnosti zvýšením poplatků z vytěženého hnědého uhlí. Hnutí DUHA zveřejnilo komplexní plán na řešení lokálního znečištění ovzduší v listopadu 2018 [4].

Před pár dny také ekologická organizace zveřejnila výzvu v níž se lidé obracejí na vládu, aby nezavírala oči před systematickým řešení znečišťování ovzduší z domácích kotlů a kamen: https://www.nedusmese.cz/
      
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Mýtus, že lidé chtějí a potřebují topit uhlím, se bortí dokonce i v takzvaně uhelných krajích. Naopak zájem o čisté obnovitelné zdroje lokálního vytápění výrazně vzrostl. Ukazuje se, že pokud stát motivuje k čistému topení, tak to jde. Chceme-li však ovzduší od zplodin z domovních komínů vyčistit úplně, pak současný způsob udělování kotlíkových dotací ani zatím investované peníze stačit nebudou. Je potřeba přidat motivaci vyšším daňovým zatížením uhlí a cílenou podporu chudších domácností, aby si nové topení a lepší palivo mohli dovolit všichni. Je také třeba zvýšit poplatky z vydobytého hnědého uhlí, jde o přirozený zdroj financování pomoci s čistým vytápěním.”   


Kontakt:

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/01/kotlikove_dota...

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/evropske-fondy-uz-nepodpori-kotle-na-uh...

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vymena-starych-kamen-podporena-z-nove-z...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cesta-ke-zdravemu-vzduchu-topit-doma-ci...Šítky aktuality: