V Poslanecké sněmovně proběhl seminář k energetické koncepci. Klimatická krize vyžaduje konec uhlí a rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů

Česká republika má výrazně vyšší emise skleníkových plynů na hlavu, než je průměr států EU. Nižší emise na osobu mají Německo i Polsko a platí to i pro emise samotného energetického sektoru. Důvodem je vysoký podíl uhlí na výrobě elektřiny a tepla v ČR. Zároveň ekonomický výhled uhelné energetiky ukazuje, že elektrárny a teplárny skončí s tímto palivem pravděpodobně dříve [1], než ve vládou deklarovaném roce 2033 [2]. Proto je prvořadou úlohou Národního klimaticko-energetického plánu a Státní energetické koncepce ČR zajistit náhradu uhlí zejména obnovitelnými zdroji. Ekologická organizace Hnutí DUHA to uvedla dnes na semináři k energetické strategii státu v Poslanecké sněmovně. 


Na semináři pořádaném poslankyní a  místopředsedkyní Výboru pro životní prostředí Klárou Kocmanovou a poslancem a předsedou podvýboru pro energetiku Róbertem Teleknym dále vystoupili zástupci a zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, energetických firem i nových progresivních hráčů v komunitní energetice. V závěrečném panelu komentovali energetickou strategii zástupci politických stran koaličních stran ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP09, Pirátů i opozičního hnutí ANO.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Česká energetika produkuje více skleníkových plynů na obyvatele než německá či polská. Důvodem je vysoká závislost na fosilním uhlí a pomalý rozvoj obnovitelných zdrojů. Národní klimaticko-energetický plán a nová Státní energetická koncepce ČR se proto musí zaměřit na nahrazení odumírajících uhelných elektráren a tepláren primárně obnovitelnými zdroji. Kombinace solárních a větrných elektráren spolu s úsporami energií a moderními přístupy v energetice - jako je sdílení, akumulace či agregace flexibility - může vyřešit podstatnou část problému. Klíčové je, aby byla transformace energetiky spravedlivá a umožňovala ukončení fosilní závislosti i nízkopříjmovým domácnostem.”  

 

Poznámky:

[1] Ekonomické podmínky pro provoz uhelných elektráren, evropská pravidla související s ochranou klimatu a ovzduší, strategie bank a pojišťoven i plány samotných provozovatelů energetických zdrojů ukazují, že se bez uhelných elektráren budeme muset obejít nejpozději v roce 2033, jak uvádí i programové prohlášení vlády ČR a vládou schválená východiska Státní energetické koncepce ČR. Hnědé uhlí - na němž je založena naše uhelná energetika - není ani vhodným záložním zdrojem, neboť by bylo velmi drahé udržovat uhelné doly a elektrárny v provozu po malou část roku. https://hnutiduha.cz/publikace/prodlouzeni-spalovani-uhli-po-roce-2033-je-falesna-nadeje-je-nutne-hledat-jine-cesty


[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/vladni-vychodiska-energeticke-koncepce-mysli-na-klima-i-energetickou-chudobu-podcenuji-vsak