V neděli začíná letošní první z Týdnů pro divočinu

Jubilejní dvacátý ročník akce nabízí práci i prožitky

Už v neděli 2. července odstartuje jubilejní dvacátý ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA. Na devadesát dobrovolníků se v létě aktivně zapojí do tradiční práce při vytváření míst pro divočinu, obnově ekologické pestrosti krajiny a jejích rozmanitých krás. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v pěti turnusech v chráněných územích od Bílých Karpat až po Šumavu. Kromě osvědčených lokalit, jako jsou Králický Sněžník či šumavská rašeliniště letos dobrovolníci dorazí i na Strakonicko.

Za dosavadních devatenáct ročníků se do pomoci přírodě zapojilo již 1 810 účastníků, kteří společně odpracovali přes 67 000 hodin. Jen v loňském ročníku přitom dobrovolníci ochránili proti okusu přes 1000 listnatých stromů, očistili téměř osm hektarů od nepůvodní kleče a obnovili mokřad i dvě studánky a mnoho dalšího.

První z týdnů začíná v neděli 2. července na Strakonicku, kde budou u obce Radomyšl dobrovolníci proměňovat hospodářský les v porost s přirozenou skladbou stromů. Na dalších týdnech pomohou s ochranou stromků před spasením zvěří, s péčí o horská vřesoviště i o remízky a meze ve volné krajině či s vyřezáváním kleče i kosením luk [1]. Dobrovolníci z celé země také napnou síly při likvidaci invazních a náletových dřevin, údržbě turistických stezek či mapování chráněných živočichů. Kromě práce čekají účastníky také zajímavé odborné exkurze, přednášky a další doprovodný program.

Týdny pro divočinu jsou součástí kampaně Hnutí DUHA, která představuje veřejnosti českou divočinu a její význam pro zachování přírodní rozmanitosti i pro lidské zdraví. K jejím cílům patří i vyhledání nového většího území, které by mohlo být v budoucnu ponecháno nerušenému přírodnímu vývoji. Divočina, tedy území ponechané samovolnému vývoji, zaujímá totiž jen 0,3 % celkové plochy naší země, zatímco zastavěná plných 11%. Hnutí DUHA navrhuje, aby se tato rozloha výhledově zdesetinásobila. Ekologická organizace loni v červnu vydala i odbornou studii [2], která identifikovala některá z míst, kde by se u nás divočina mohla rozvíjet. Z 25 lokalit v devíti oblastech vybrali odborníci podle řady kritérií pět nejpříhodnějších: Makyta v Javorníkách, Litovelské luhy v Litovelském Pomoraví, Jezeří v Krušných horách, Salaš v Chřibech a okolí pramene Odry na Libavé. Právě tato místa mají velký potenciál pro úplné ponechání přírodním procesům a dosahují rozlohy alespoň tisíce hektarů.

Kromě strakonického turnusu se druhé polovině července vydají dobrovolníci na Králický Sněžník chránit semenáčky před okusem spárkaté zvěře. Poté na začátku srpna vyrazí další skupina přispět k obnově soumarských rašelinišť na Šumavě a v Radějově budou stavět oplocenky a značit doupné stromy, v nichž nacházejí úkryt drobní živočichové. Na Ščúrnici půjde především o ochranu ohrožených druhů dřevin, týden ale zpestří i kurz výtvarné reflexe v podobě kresby a malby divočiny.

Lukáš Vaníček, pravidelný účastník Týdnů pro divočinu, řekl:

„Nabídka Týdnů pro divočinu mě poprvé oslovila v roce 2011, kdy jsem se rozhodl zkusit něco jiného než skautské tábory. Jako patnáctiletý jsem se zúčastnil svého prvního Týdne pro divočinu uprostřed Šumavy, kde jsme pod dohledem odborníků přehrazovali staré meliorační strouhy, které odvádí vodu z rašelinišť a tím je oslabují. Mám dobrý pocit ze smysluplné práce na čerstvém vzduchu, kterou na Týdnech pro divočinu vykonáváme. Člověk si oddychne od zaběhnutého stereotypu všedního dne a udělá něco pro přírodu, ve které žijeme, ale i něco pro sebe. Objevuji nová místa, vracím se na stará, poznávám kamarády. Vážím si organizace Hnutí DUHA za to, že Týdny pro divočinu pořádá a těším se na setkání s novými zájemci v létě na některém z turnusů.“

Gabriela Benešová, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla:

„Jako každý rok i letos je zájem o účast na Týdnech pro divočinu velký. Hlásí se nejen studenti, kteří mají prázdniny, ale i lidé, kteří už pracují a tráví tam svou dovolenou. Během pobytu v přírodě si odpočinou, seznámí se s novými lidmi a zároveň pomohou i ochraně naší přírody.“

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:

„Jsem ráda, že letošní jubilejní dvacátý ročník Týdnů pro divočinu je zase o kus blíž prožitkům v divoké přírodě. Divočina má mnoho podob a její kouzlo s námi může letos objevovat na devadesát dobrovolníků z celé země. Ať už jsou to lesy ponechané samovolnému vývoji v Bílých Karpatech, rašeliniště a horské smrčiny na Šumavě nebo kamenná moře a jeskyně na Králickém Sněžníku, každý je může prožít po svém a přitom divočině pomoci. Prožívat divočinu mohou mnoha různými způsoby, od spaní pod širákem až po praktickou ochranu v podobě ochrany stromečků proti okusu nebo likvidace černých skládek v lesích. Jsem ráda, že i letos k již odpracovaným 67 tisícům dobrovolnických hodin pomoci přibydou pro naši přírodu další.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Termíny letošních Týdnů pro divočinu
2. – 9. července 2017 – Týden pro divočinu na Strakonicku
22. – 29. července 2017 – Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
6. –13. srpna 2017 – Týden pro divočinu na Šumavě, Soumarská rašeliniště
5.-12. srpna 2017 – Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty
20.-27. srpna 2017 – Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty


[2]  http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-divocina

Šítky aktuality: