V Národním parku Šumava můžeme už dnes polovinu jeho území ponechat divoké přírodě

Správa parku dnes otevřela debatu o jeho nové zonaci

Správa NP Šumava dnes zveřejnila pracovní návrh nové zonace národního parku, tedy rozdělení jeho území do zón odstupňované ochrany přírody [1]. Území tzv. přírodní zóny, kde je příroda ponechána samovolnému vývoji a nejpřísněji chráněna, je však v nové zonaci vymezeno pouze na 27 % rozlohy národního parku.

Podle odborně podloženého návrhu Hnutí DUHA a vědců má však národní park takové přírodní hodnoty, aby v něm divoká příroda bez lesnických zásahů byla už nyní chráněna na 53 % území. Hnutí DUHA spolu s vědci tento návrh přírodní zóny v blízké době představí na tiskové konferenci - jakmile podrobněji zanalyzuje předložený návrh Správy NP. Poté se také zapojí do jeho odborného připomínkování v rámci úředního procesu projednávání zonace.

Správa NP plánuje vyhlásit přírodní zónu o rozloze přibližně odpovídající dosavadnímu území ponechaného samovolnému vývoji. Nijak jeho velikost nezvětšuje. To však znamená, že celá řada přírodně cenných míst mimo přírodní zónu bude v příštích nejméně patnácti letech, po kterých se dle zákona zonace nebude moci měnit, výrazně ohrožena kácením či jinými škodlivými zásahy.

Mezi tato cenná místa patří především rašelinné a podmáčené smrčiny v oblasti Horskokvildských, Zhůřských a Kvildských slatí v okolí Horské Kvildy a Kvildy, které jsou chráněné rovněž mezinárodní Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů. K dalším nedostatečně chráněným cenným místům patří část divokého kaňonu řeky Křemelné, rozsáhlé smíšené bučiny v okolí Strážného, okolí hory Kamenná či Polecké nádrže, Zelená hora u Srní a mnoho dalších. Hnutí DUHA a vědci navrhují, aby všechna tato místa byla do nejpřísněji chráněné přírodní zóny zařazena už teď.

Vyhlašování nové zonace NP Šumava navazuje na přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny na jaře 2017. Novela kompletně změnila pravidla péče o české národní parky. Ochrana divoké přírody v nich měla silnou veřejnou podpory napříč celou společností. Veřejnou výzvu poslancům za dobrý zákon o národních parcích iniciovanou Hnutím DUHA tehdy podepsalo 55 000 lidí a k podpoře se přidaly také stovky vědců i desítky osobností veřejného života.

Správa NP Šumava v následujících týdnech a měsících povede jednání o pracovním návrhu zonace s dotčenými obcemi, vědci, ostatními členy Rady NP Šumava a dalšími zástupci veřejnosti (např. s občanskými spolky). Ti budou předkládat k návrhu své připomínky. Projednávání má být ukončeno v průběhu jara jednáním Rady NP, kde bude návrh zonace dohodnut, nebo s ním bude vysloven rozpor. Poté bude mít poslední slovo Ministerstvo životního prostředí, které následně rovněž připraví formální vyhlášku.

Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:
“Správa NP Šumava navrhla v nové zonaci příliš malou rozlohu přírodní zóny určené nerušenému přírodnímu vývoji. Její návrh činí 27 %, zatímco přírodní kvality Šumavy umožňují, aby přírodní zóna zabírala 53 % území parku. Podle návrhu Správy by tak bez přísné ochrany zůstala celá řada cenných míst, která by byla po příštích patnáct let, kdy se zonace nebude měnit, vystavena hrozbě kácení i jiných škodlivých zásahů. Co nejdříve spolu s vědci veřejně představíme vlastní odborně podložený návrh přírodní zóny, který tato místa ochrání, a vstoupíme s ním do veřejného projednávání zonace.”

„Za přísnější a důslednější ochranu divoké přírody se staví i česká veřejnost. Před čtyřmi lety se za ni ve výzkumu veřejného mínění postavilo 71 % Čechů. Před dvěma lety při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny podepsalo výzvu poslancům za lepší ochranu divočiny v národních parcích 55 000 lidí včetně stovek vědců či osobností veřejného života. Správa NP Šumava i ministerstvo životního prostředí by měly tento široký ohlas reflektovat. Kde jinde než právě v národních parcích bychom měli přání lidí vyjít vstříc a divokou přírodu důsledně a na velkém území chránit?“

Tento i další komentáře a tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.npsumava.cz/cz/5692/10335/clanek/odstartovalo-projednavani-no...

Šítky aktuality: