Utajovaná reorganizace státním lesům neprospěje

Komentář lesnického experta Hnutí DUHA Jaromíra Bláhy k připravované rozsáhlé reorganizaci státního podniku Lesy České republiky, při které se ruší čtyři krajská ředitelství, všechny oblastní správy toků a na severní Moravě slučují lesní správy. O záměru dnes informovaly Hospodářské noviny [1].

Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA, k tomu říká:

"Hnutí DUHA považuje reorganizaci za zcela netransparentní a nesystémový krok. Zejména návrh na slučování některých lesních správ je naprosto nepochopitelný. Ředitelství LČR chce sloučit lesní správy na severní Moravě, na kterých kalamita proběhla, nebo které ji aktuálně musí čelit. Tedy lesní správy s největším zatížením - jak s ochranou proti kůrovci, tak s obnovou lesů. Mají vzniknout větší celky, které budou mnohem obtížněji řiditelné a  to  bude mít jednoznačně negativní vliv na kvalitu hospodaření na úkor péče o lesy. Podivné je, že přitom jde převážně o kvalitně vedené lesní správy (konkrétně LS Město Albrechtice, LS Janovice, LS Jeseník, LS Loučná nad Desnou), které jsou známé uplatňováním moderních přírodě blízkých lesnich postupů.

Důsledkem slučování lesních správ bude mimo jiné i to, že LČR sníží počet dobře fungujících honiteb, v nichž si myslivecké hospodaření řídili sami lesníci. Státní podnik tak další lukrativní honitby pronajme bohatým podnikatelům, kteří mají zájem na vysokých počtech jelenů k lovu, ne na stavu lesů, ve kterých ale přemnožená spárkatá zvěř limituje možnosti obnovy zejména listnáčů a jedliček. Stejně tak předpokládáme, že vodní nádrže budované v rámci programu “Vracíme vodu lesu” budou ve velkém pronajímány třetím osobám k intenzivním chovu ryb. Plánovaná miliarda korun investovaná do těchto nádrží tak nepomůže proklamovanému posílení biodiverzity v lesích a zadržení vody [2], ale rybářským aktivitám..

Je to krok, který není v souladu se Strategií rozvoje Lesů ČR, kterou podnik nedávno vypracoval. Žádnou vizi, ke které má tato utajovaná reorganizace směřovat, jako například zřízení dalších lesních závodů, ve kterých by efektivněji zajišťovali činnosti zaměstnanci Lesů ČR namísto současných tendrů pro velké lesní akciovky, přitom vedení podniku nepředkládá a nesdělilo ji ani svým zaměstnancům.

Rušení krajských ředitelství jako mezičlánku v řízení podniku by mělo smysl, kdyby ředitelství v Hradci Králové zároveň přeneslo větší kompetence, pravomoci a zodpovědnost na jednotlivé lesní správce a revírníky. Nic takového ale návrh reorganizace nepřináší.

Změny mají patrně přinést úsporu nákladů rušením pracovních míst. Ani z návrhu reorganizace ale není jasné, na koho dopadne. Revírníci Lesů ČR přitom již dnes mají tak velké revíry a nedostatek pomocného personálu, že není v jejich silách věnovat lesu všechnu potřebnou péči. Jejich propouštění a zvětšování revírů by mělo pro lesy neblahé důsledky. Jsme zvědaví, zda vedení podniku bude skutečně propouštět jen administrativní pracovníky, jak dnes tvrdí."

Poznámky:
[1] https://archiv.ihned.cz/c1-66804000-lesy-cr-trapi-nejhorsi-krize-od-zalozeni-chteji-sloucit-reditelstvi-podle-kritiku-to-zhorsi-peci-o-porost
[2] Více o cílech programu Vracíme vodu lesu na: https://www.vracimevodulesu.cz/proc-to-delame/