Ústecký kraj se zavázal podporovat Tykačovy projekty a dostal 44 milionů. Nemůže nestranně posoudit výjimku z emisních limitů

Ministerstvo životního prostředí shromáždilo důkazy o rozsáhlé spolupráci Ústeckého kraje a uhelných firem miliardáře Pavla Tykače. Ministerstvo totiž prošetřuje systémovou podjatost Krajského úřadu Ústeckého kraje vůči firmě Vršanská uhelná Pavla Tykače při posuzování žádosti o velkou výjimku z ochrany ovzduší a zdraví pro elektrárnu Počerady [1]. Kraj se v minulosti zavázal k podpoře firmy a vytváření podmínek pro její projekty. Na oplátku kraj získal od roku 2014 již 44 milionů korun [2]. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil - z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce [3].

Hnutí DUHA a Greenpeace podaly jako účastníci řízení o výjimce z emisních limitů námitku systémové podjatosti, neboť považují za nemožné, aby krajští úředníci za takových podmínek rozhodli nestranně a bez ohledu na zájmy firmy [4]. Výjimka na čtyřnásobné překračování nových limitů na ochranu ovzduší zdraví by elektrárně Počerady ušetřila milardové náklady.
 
Ústecký kraj ve smlouvách s Vršanskou uhelnou či dalšími firmami ze skupiny Pavla Tykače deklaroval, že společnost považuje za stabilního a perspektivního partnera, jehož působení chce v souladu s principy udržitelného rozvoje a platného práva podporovat. Kraj se zavázal podle svých možností a podmínek vytvářet společnosti v úzké součinnosti s ní odpovídající podmínky pro její rozvojové projekty. V minulosti se kraj a firma dokonce dohodly na vytvoření pracovního týmu, v němž byl zastoupen bývalý hejtman Oldřich Bubeníček, generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček a předseda představenstva této firmy Petr Antoš [5]. Zatímco deklarace o spolupráci jsou ve smlouvách, které již skončily platnost, smlouvy o darech pokračují a finanční objem se v poslední době výrazně zvýšil [3].

Ekologické organizace označují rozsah žádané výjimky za nezákonný a navrhují nevyhovující provoz uzavřít. Proti udělení výjimky se vyslovily i blízké obce Volevčice, Výškov a Blažim.

Podobné požadavky (3,5krát vyšší limit pro rtuť, a to dokonce na 8 let) prosazuje jiná z firem Tykačovy skupiny již dva roky pro elektrárnu Chvaletice [6]. Ta je přitom největším českým zdrojem rtuti do ovzduší [7], hned za ní následují právě Počerady, které jsou pro změnu největším zdrojem oxidu uhličitého [8] či oxidů dusíku [9] a podle kritéria schváleného Uhelnou komisí by měly být odstaveny jako první z českých uhelných zdrojů [10]. Obě elektrárny přitom v součtu vyrobí za rok méně elektřiny, než kolik se jí z ČR vyveze [11].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Ministerstvo životního prostředí odhalilo ještě více důkazů o spolupráci Ústeckého kraje a Vršanské uhelné Pavla Tykače, než jsme doložili my k námitce podjatosti. V minulém roce dostal kraj najednou čtyřnásobně více peněz než v roce 2019. Očekává Vršanská uhelná, že ji nyní projde nehorázná výjimka z emisních limitů? Jde o zdraví lidí a vážná pochybnost o nezávislosti úřadu je jasným důvodem pro převedení rozhodování jinam.”

Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR řekl:
“Je nesporné, že Vršanská uhelná je a historicky byla s Ústeckým krajem velmi spjatá. Poté, co elektrárna Počerady požádala o výjimku z emisních limitů, nasypala firma do krajské kasičky dokonce 8 milionů korun. Podle nás to není náhoda a úředníci se mohou snadno cítit pod tlakem, že se od nich očekává rozhodnutí ve prospěch této společnosti. Nejlepší pro všechny zúčastněné by bylo, kdyby se o výjimce rozhodovalo v jiném kraji.”

Poznámky pro editorky a editory:
[1] Žádost konkrétně navrhuje zvýšení množství rtuti ze 7 na 28 mikrogramů na metr krychlový. https://www.hnutiduha.cz/aktualne/cez-chce-vypoustet-z-elektrarny-pocerady-4x-vice-toxicke-rtuti-nez-je-limit-na-ochranu

[2] Jedná se o součet darů ze smluv, které shromáždilo MŽP a rozeslalo účastníkům řízení o podjatosti. Na vyžádání můžeme soubory poskytnout.
[3] Dle údajů z registru smluv jde o tyto dary v posledních čtyřech letech:
 • 6 000 000 Kč (15. 7. 2020)
 • 2 000 000 Kč (15. 7. 2020)
 • 5 000 ks respirátorů v hodnotě 232 300 Kč (27. 3. 2020)
 • 2 000 000 Kč (3. 12. 2019)
 • 3 500 000 Kč (10. 10. 2018)
 • 2 000 000 Kč (13. 10. 2017)

[4] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/krajsky-urad-prerusi-rizeni-o-emisni-vyjimce-pro-elektrarnu-pocerady-musi-byt-prosetreny

[5] Smlouva o vzájemné spolupráci č. VUAS/2014/155 (na vyžádání můžeme poskytnout)
 • Vršanská uhelná a.s. a Ústecký kraj v  preambuli vyjadřují za podstatné dodržení principů udržitelného rozvoje.
 • V preambuli kraj deklaruje, že společnost považuje za stabilního a perspektivního partnera, jehož působení chce v souladu s principy udržitelného rozvoje a platného práva podporovat.
 • V preambuli se kraj, za podmínky dodržování platných právních předpisů, zavazuje podle svých možností a podmínek vytvářet společnosti v úzké součinnosti s ní odpovídající podmínky pro její rozvojové projekty.
 • Kraj a společnost se dohodly na vytvoření pracovního týmu, v němž bude zastoupen hejtman Oldřich Bubeníček, generální ředitel Vladimír Rouček a předseda představenstva Petr Antoš-
 • Smlouva obsahuje závazek podpořit zaměstnanost, zdravotnictví, sociální sféru, vzdělávání, kulturu, sport, společenský život, podnikání, rozvoj cestovního ruchu a další oblasti rozvoje kraje celkovou částkou 15 000 000 Kč. - to bude upřesněno dodatky.
 • Smlouva platila do 31.11.2017.

[6] Žádost o výjimky pro Chvaletice byla podána dne 28. 12. 2018. Ústní jednání v Pardubicích se konalo 1. 4. 2019. V červenci 2019 vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí o výjimce, které na základě odvolání zrušilo v listopadu 2019 Ministerstvo životního prostředí. Nové řízení vede Krajský úřad Olomouckého kraje (neboť Pardubický kraj se označil za podjatý a MŽP řízení přesunulo), který srpnu 2020 opět schválil výjimku v podobném rozsahu jako předchozí. Ekologické a právnické organizace se proto v září 2020 odvolaly. Nyní běží odvolací řízení na MŽP.

[7] https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nejvice-rtuti-do-ovzdusi-loni-vypustila-elektrarna-chvaletice/1943213

[8] https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/ek-nejvice-oxidu-uhliciteho-v-cesku-vypustila-elektrarna-pocerady.A200415_144034_energetika_ele

[9] V roce 2019 to bylo 4 588 tun - Integrovaný registr znečiťování - data 2019: https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp, vybrat jen oxidy dusíku (NOx/NO2)

[10] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/11844/ekologicke-organizace-zverenily-odmitany-seznam-elektraren-k-odstaveni-podle-kriterii-uhelne-komise/

[11] V roce 2019 se z ČR vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo http://www.eru.cz/documents/10540/5381883/Ctvrtletni_zprava_2019_IV_Q.pdf/78ade820-c6b2-41e0-8a72-56bd8d20a94d (str. 6 v tabulce nahoře)

Elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh, dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019. Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství 4,7 TWh.