Úsporný tarif nastavený jen dle spotřeby by nepomohl těm nejpotřebnějším

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo [1] slibovanou novelu energetického zákona, která – pokud bude schválena v Parlamentu – umožní vládě nastavit sociální slevu na elektřinu a plyn pro vybrané kategorie domácností. Oproti původním prezentacím Ministerstva průmysl a obchodu umožní zacílení nejen podle spotřeby, ale také podle dalších kritérií [2]. 

Hnutí DUHA rozšíření vítá, ale upozorňuje, že stále chybí pomoc pro domácnosti napojené na teplárny (novela zmiňuje pouze elektřinu a plyn). Vyhodnocení, jak změna pomůže ochránit rodiny před energetickou chudobou, bude možné, až MPO předloží samotné nařízení vlády s návrhem kategorií zákazníků a výše pomoci. Sleva na energie by měla podle ekologické organizanizace odrážet míru navýšení cen energie a zacílit na nejpotřebnější domácnosti na základě zdravotního stavu (zdravotně hendikepované), věku (starobní důchodce) i sociální situace (nízkopříjmové rodiny).

Připomínky ostatních ministerstev jsou možné jen do 20. června a hned 22. června má návrh schválit vláda.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Vítáme, že návrh úsporného tarifu ministra Síkeli nakonec zůstává otevřený k možnosti zacílit slevu na energie na sociálně zranitelné domácnosti. Přesné zacílení umožní poskytovat domácnostem vyšší míru pomoci s cenami energií. Novela energetického zákona je však jen zmocnění pro nařízení vlády, kde bude klíčové nastavení parametrů. Tedy ke komu se pomoc dostane a zda bude stačit. Už nyní je jasné, že novela zapomíná na domácnosti odebírající teplo z tepláren, což však lze opravit ještě před schválením vládou.”

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCFEJ8NBY

 

[2] Důvodová zpráva k novele zákona uvádí: “Právní úprava je navržena tak, aby umožnila vládě vydat nařízení, v němž výběrem konkrétní distribuční sazby a pomocí určení spotřeby plynu, případně dalšími kritérii, určí množinu zákazníků, kterým je pomoc určena. Vláda pak v nařízení zejména vymezí výši příspěvku, kterou stát adresuje jednotlivým kategoriím zákazníků a některé další technické podmínky nezbytné pro aplikaci daného právního institutu.”