Úředníci hodili Urbanovi energetickou politiku na hlavu

Nepříznivým stanoviskem skončilo posuzování ekologických dopadů energetické koncepce, který má začátkem roku vládě předložit Milan Urban. Ministrův plán počítá s vysokými exhalacemi oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Navrhuje také postavit dva nové atomové reaktory a obnovit bourání severočeských obcí kvůli povrchovým uhelným dolům.
Stanovisko je nezávazné a slouží jen jako podkladová informace pro vládu. 
Libor Ambrozek představil už v listopadu vlastní návrh, který zajistí snížení znečištění i ochranou obcí před postupem dolů a přitom nepočítá se stavbou nových reaktorů. Zahrnuje vyšší podíl čisté energie, jako jsou větrné elektrárny, kotle na biomasu či solární kolektory, klade větší důraz na energetickou efektivnost a před uhlím dává přednost čistějšímu zemnímu plynu.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Návrh, abychom zůstali jedním z evropských rekordmanů v exhalacích přispívajících ke globálním změnám podnebí, zvýšili výrobu radioaktivních odpadů a obnovili bourání severočeských obcí kvůli uhelným dolům v ekologickém posouzení dost dobře nemohl dopadnout jinak. Pokud vláda myslí vážně svoji odpovědnost ke světu a nechce být pouhou politickou odbočkou uhelných společností, musí Urbanův návrh odmítnout. Ambrozkova varianta ukazuje, že energii pro české domy a továrny lze realisticky zajistit i jinak než pouze uhlím a uranem."
"Naštěstí minulý týden poslanci vypustili ze zákona návrh právě Milana Urbana, aby si podobná hodnocení ministerstva na své vlastní návrhy vystavovala sama. Tady je vidět, jaké věci by asi potom dostávaly schvalovací razítko."
Hnutí DUHA vydalo informační list s přehledem hlavních rozdílů mezi Urbanovou s Ambrozkovou variantou energetické koncepce: viz www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/urban_vs_ambrozek.pdf