Urban: uvažujme o několika nových dolech na Ústecku

Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) vedle bourání Horního Jiřetína a Černic považuje za "žádoucí aktivněji otevřít" diskusi o případném otevření několika dalších povrchových dolů v Ústeckém kraji. Přiznal to v materiálu, který dnes večer projednává vláda.
 
Zpráva o plnění cílů Státní energetické koncepce, která se ústecké pobočce Hnutí DUHA dostala do rukou, požaduje "aktivněji otevřít otázku případného budoucího využití rezervních lokalit hnědého a černého uhlí" (str. 15). Takzvané prognózní rezervní lokality jsou tři území v Podkrušnohoří, kde se nacházejí ložiska uhlí, takže by zde přicházela v úvahu těžba:
Bylany jihozápadně od Mostu,
Podlešice-Nová Ves jižně od Kadaně,
Zahořany, rovněž jižně od Kadaně.
Otevření těchto dolů v doposud nikdy netěžených územích by si vyžádalo zbourání asi dvaceti dalších obcí.
 
Materiál je prvním dokumentem, ve kterém ministr průmyslu a obchodu přiznává, že by mohl o těžbě dalších ložisek uvažovat. Doposud vláda veškeré debaty o rozšiřování dolů striktně omezovala na Horní Jiřetín a Černice.
 
Milan Urban ve svém dokumentu rovněž kritizuje, že doposud nedošlo k prolomení ochrany těchto dvou vesnic. Neočekává se ovšem, že by vláda na základě zprávy dnes rozhodovala o limitech těžby.
 
Hnutí DUHA Ústí n.L. varovalo, že v Horním Jiřetíně a Černicích se nerozhoduje pouze o dvou vesnicích, nýbrž o dalším osudu podkrušnohorského regionu.
 
Roman Klecker z Hnutí DUHA Ústí nad Labem řekl:
"Potvrzují se varování, že nejde jen o Horní Jiřetín a Černice, nýbrž o zásadu, že se obce na Ústecku už bourat nebudou. Až dojde uhlí pod Jiřetínem, nastane přesně stejná situace jako dnes a na řadě budou další vesnice. Ještě před půldruhým rokem ministr průmyslu hovořil o "racionálním přehodnocení" limitů. Dnes už je natvrdo řeč o bourání Horního Jiřetína a Černic a pro změnu se má "otevřít otázka" těžby pod dalšími asi dvaceti obcemi. Kraj musí v územním plánu jednou provždy potvrdit pevné hranice rozšiřování dolů."