Unipetrol žádá zvláštní výhody

Ekologické organizace dnes (pondělí 30.5.) žádají vládu, aby povolenky ke znečišťování oxidem uhličitým rozdělila mezi jednotlivé podniky spravedlivě a nezvýhodňovala společnost Unipetrol.
 
Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu dnes začala připravovat finální návrh rozdělení exhalací poté, co v pátek skončilo připomínkové řízení. Unipetrol požaduje, aby se řídil klíčem výhodným pro chemický průmysl a rafinérie [1]. Znamenalo by to, že tyto dva sektory by mohly zvýšit své znečištění oproti dosavadnímu objemu o 23 procent – zatímco podniky, které do nich nespadají, pouze o 6 procent.
 
Na továrny Unipetrolu přitom připadá drtivá většina – skoro 95 procent – emisí obou odvětví.
 
Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA v dopise oběma ministerstvům žádají, aby necelých 98 milionů tun exhalací oxidu uhličitého bylo mezi jednotlivé podniky rozděleno rovnoprávně.
 
Unipetrol patří k nejhorším českým znečišťovatelům. Už dnes vypouští více oxidu uhličitého než všechny české kamiony a nákladní auta dohromady [2]. V poslední zprávě o ekologických výsledcích společnost přiznává, že nedokázala splnit ani své vlastní cíle, jež měly omezit její příspěvek ke globálním změnám podnebí [3]. "V oblasti ochrany světového klimatu Skupina Unipetrol zvolila strategii energetických úspor“ (str. 60), ale „cíl stanovený pro měrnou energetickou spotřebu...se nepodařilo splnit" (str. 74).
 
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Spravedlnost podle představitelů chemického průmyslu vypadá asi takto: lháře odměníme a potrestáme ty, co říkali pravdu. Jak jinak si lze vysvětlit boj Svazu chemického průmyslu za absurdně vysoké navýšení emisních kvót o 23 procent? Návrh na krácení alokačního plánu podle klíče ‘všem stejně‘, který prosazuje, by totiž zvýhodnil ty, kterým se do původního limitu 107 milionů tun podařilo prolobbovat nejvíce a doplatili by na to ti, kdo přišli s poněkud méně přemrštěnými požadavky.“
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Celá roční historie příprav na obchodování s emisemi v podání české vlády a velkých znečišťovatelů by mohla posloužit za učebnicový příklad favorizování lobbistů špinavého průmyslu. Návrh, který nepokrytě zvýhodňuje společnost Unipetrol před ostatními podniky, je už jenom poslední perlička. Že obchodování s emisemi původně jaksi mělo sloužit ke snížení mimořádně vysokého českého znečištění, vláda a podniky už docela zapomněli.“