Úkoly pro nového ředitele Lesů ČR

Proč rezignoval lesní tunelář Svatopluk Sýkora

Hnutí DUHA uvítalo oznámení Svatopluka Sýkory, že 30. listopadu odejde z pozice generálního ředitele Lesů ČR. Ekologická organizace po léta soustavně upozorňovala na jeho závažné chyby, jimiž ohrožoval stav veřejných lesů i ekonomiku státního podniku [1].

Rezignace Svatopluka Sýkory je jen prvním krokem k nápravě vážné situace v Lesích ČR, který však sám o sobě nestačí. Nový ředitel musí v souladu s vládou schváleným Národním lesnickým programem [2]:

  • Zlepšovat ekologický stav lesů – omezit holoseče, zlepšit druhovou skladbu, ponechávat větší objem tlejícího dřeva v lese apod.
  • Zajistit v lesích zdravé podmínky k odpočinku pro veřejnost.
  • Zadávat zakázky tak, aby je mohly získat i malé a střední firmy či živnostníci a byla zohledněna místní zaměstnanost ve venkovských oblastech i důstojné pracovní podmínky.
  • Prodávat dřevo tak, aby státu neunikaly peníze, které je nutno věnovat do zlepšení zdravotního stavu lesů.
  • Zastavit hýření za státní peníze – nákup nákladných aut či drahé reklamy.

Hnutí DUHA bude navrhovat, aby nový ředitel garantoval zdravé hospodaření ve veřejných lesích certifikací FSC, jak je to už běžné ve státních lesích jiných evropských zemí [3].

Státní lesy tvoří polovinu všech lesů v ČR a 17 % naší krajiny. Úkolem Lesů ČR je pečovat o zdravé porosty, které zajišťují dřevo i mimoprodukční veřejně prospěšné služby. Veřejné lesy poskytují každý týden odpočinek dvěma milionům lidí. Pomáhají zadržovat vodu v krajině a tím chrání města i obce před záplavami. Regulují místní klima a pročišťují vzduch. V lesích má domov velká část naší fauny a flóry.

Ekologická organizace posílá dopis ministru zemědělství Petru Bendlovi, jaké zadání by měl nový ředitel naplňovat.

Svatopluk Sýkora, který je v posledním desetiletí již šestým neúspěšným šéfem Lesů ČR, měl být ze své funkce již dávno odvolán. Nerespektoval programové prohlášení vlády, Národní lesnický program, etickou zaměstnaneckou politiku a nakonec  - či v prvé řadě  - zdravý rozum lesního hospodáře. Přesto měl po čtyři roky politické krytí předchozích ministrů zemědělství i předsedů vlád.

Za Sýkorovou rezignací bezprostředně stojí zjištění NKÚ, která prokázala mimo jiné manipulace s hodnocením prodeje dřeva. Ty připravily státní pokladnu přinejmenším o miliardu korun [4]. Posledním hřebíčkem do Sýkorovy manažerské rakve byl krach největší těžařské firmy v zemi, holdingu LESS, jako přímý důsledek Hnutím DUHA kritizovaných megatendrů. Podle odhadu Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů mohou být pohledávky Lesů ČR u firmy LESS vyšší než miliarda korun [5].

Hnutí DUHA, vlastníci lesů i část dřevozpracovatelů kritizovala dlouhodobě Svatopluka Sýkoru zejména zato, že:

Prosadil megatendry, kterými státní lesy přenechaly právo k centralizovanému pětiletému hospodaření několika největším těžařským firmám, jež nemají jiný zájem než vytěžit a prodat maximum dřeva a pak získat co nejvíce zakázek na následnou péči o devastovaný les. Tuto metodu Sýkora obhajoval navzdory varováním, že prokazatelně vede k poškozování lesů, tunelování státního majetku a k zániku menších dodavatelských i dřevozpracujících firem, které zajišťují zaměstnanost na venkově [6].

Zavedl prodej dřeva metodou „na pni“, při níž těžařská firma sama stromy těží, měří, oceňuje a vzápětí kupuje, transportuje a dále zpracovává či prodává  (tzv. komplexní zakázka). NKÚ již v roce 2004 varoval, že v minulosti dodavatelské firmy při použití obdobného modelu doslova drancují lesy. Kácejí totiž často více, než podle smlouvy mají, dokonce až o 40% [7].

Odmítl zakotvit ve smlouvách s dodavateli klauzuli, která by zabránila nelegálnímu   vykořisťování zahraničních pracovníků ve státních lesích – tzv. kauza „stromkaři“ [8].

Zadával pochybné zakázky reklamním agenturám, právním kancelářím a dalším firmám napojeným na politické strany a prosazoval neprůhledný sponzoring.

Ve srovnání s uvedenými selháními jsou některé dosud zveřejněné prohřešky ředitele Sýkory, jako např. nákup drahých aut, jen dětskými chybami.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

Opakovaná varování Hnutí DUHA i dalších kritiků takzvaných megatendrů a pochybných metod prodeje dřeva, která potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad, se bezezbytku naplnila. Stát přišel o miliardy korun a byly zastaveny reformy hospodaření, které měly zlepšit zdravotní stav našich lesů.

Ředitel Sýkora se choval k veřejnému bohatství státních lesů jako tvrdý byznysmen, kterého nezajímá nic než maximální krátkodobý zisk, který navíc často končil v cizích kapsách. Děsivé je, že měl ve svém počínání po celé čtyři roky politické krytí několika vlád. Věřím, že nepadl jen pro uchlácholení kritiků a že ministr Bendl změní kurs péče o naše lesy lepším směrem. Proto mu posíláme dopis s požadavky na nového ředitele.“   

Poznámky:

Některé další příklady destruktivního působení Svatopluka Sýkory v čele Lesů ČR:

Po svém jmenování provedl personální změny, při kterých důležité pozice předal přímo některým představitelům dřevařských firem. Například krajským ředitelem v Jihlavě se stal Václav Šebek, bývalý viceprezident jedné z největších společností CE Wood, která se s LČR a státem soudí (Mf DNES, 23. 9. 2009).

Destabilizoval podnik prodejem nemovitostí důležitých pro správu majetku – například hájoven revírníků, kteří budou muset do spravovaných lesů dojíždět. Revírníci tím ještě více ztrácejí kontrolu nad svěřeným majetkem a prací dodavatelských firem.

Sponzoring – Lesy ČR věnovaly 900 tisíc korun na koncert pro uzavřenou VIP společnost v Rudolfinu, který organizoval místopředseda sdružení Zuzany Paroubkové. Z peněz na „výchovu k ochraně životního prostředí“ věnovaly 450 tisíc korun na vycpání ulovených exotických zvířat (kozorožce sibiřského, divoké horské ovce argali a slona afrického) pro veřejnosti nepřístupné muzeum Miroslava Schöna, spolumajitele firmy Mountfield.

Ředitel Sýkora také obešel zákon, který nedovoluje prodej veřejných lesů, a pod záminkou scelování pozemků „směnil“ se souhlasem ministerstva zemědělství lukrativní oboru Radějov v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty podnikateli Leoši Novotnému, bývalému šéfu firmy Hamé a osobnímu příteli tehdejšího ministra Jakuba Šebesty.

[1] Tiskové zprávy, např.:

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/srovnani-ukazalo-miliardove-uniky-z-lesu-cr

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/fuksovy-tendry-v-rozporu-s-koalicni-smlouvou

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nechcete-tunely-lesu-zatelefonujte-politikum

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/statni-lesy-podle-ceho-dnes-vlada-rozhodne

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-schvalila-plan-na-ozdraveni-ceskych-lesu

[3] Značka FSC (Forest Stewardship Council) garantuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků. V Polsku, Velké Británii, Dánsku, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země. Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání několika procent lesa v tzv. referenčních plochách, kde se netěží dřevo. Zajišťují tak, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Zákazníci si mohou být jisti, že dřevo nebo papír s certifikátem FSC pochází ze zdravě obhospodařovaných pozemků. Porosty přitom jsou pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.

Více na www.czechfsc.cz

[4] http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=755769

[5] http://www.acmd.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=144:tisk...

[6]http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/V_Lesich_CR_...

[7] NKÚ, kontrolní akce 03/14, 2004

[8] http://www.migraceonline.cz/stromkari/index.shtml

Šítky aktuality: