Uhlí, uran, znečištění: Hnutí DUHA šokuje Urbanovo odmítnutí moderních technologií

 
Za šokující návrat o několik desítek let nazpět a odmítnutí moderních trendů označilo Hnutí DUHA šest variant energetické politiky, které dnes zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vláda by z nich měla vybrat definitivní návrh své koncepce energetiky. Ekologická organizace s rozhořčením reagovala na zaměření uvažovaných variant: všechny bez výjimky počítají s orientací na fosilní paliva, jako je uhlí nebo zemní plyn, a na jaderné reaktory. Mezi šesti uvažovanými variantami není ani jediná, která by po vzoru Německa či Velké Británie stavěla na energetické efektivnosti, rozvoji čistých obnovitelných zdrojů a snižování českého podílu na globálních změnách klimatu.
Mezi navrhovanými možnostmi je i obnovení bourání severočeských obcí kvůli povrchovým dolům, hned několik z nich uvažuje také o dalších dvou atomových reaktorech v Temelíně a jedna dokonce o nové jaderné elektrárně navíc.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
„Při čtení Urbanova návrhu si člověk připadá jako Alenka v říši divů. Vrací se o desítky let nazpět a nabízí výběr mezi uhlím s uranem, uranem s uhlím a dvojitou porcí uhlí i uranu. Ministr průmyslu a obchodu naprosto vážně uvažuje o obnovení bourání severočeských vesnic kvůli uhelným dolům, stavbě dalších jaderných reaktorů v Temelíně a dokonce i o úplně nové atomové elektrárně. Navrhované varianty za sebou zanechají znečištění, vydolovanou krajinu, radioaktivní odpady a obstarožní ekonomiku. Mezi šesti zvažovanými scénáři není ani jeden, který by po vzoru moderních energetických koncepcí Německa či Velké Británie stavěl na energetické efektivnosti, rozvoji čistých zdrojů a snižování českého podílu na globálních změnách klimatu.“
Podklady MPO:
http://www.mpo.cz/reader/MIval=cw_usr_view_Folder&ID=5395&LANG=CZ&BACK=601
Poznámky:
Energetická fakta: 
·         Česká republika způsobuje v přepočtu na jednoho obyvatele sedmé nejvyšší exhalace oxidu uhličitého – hlavní příčiny globálních změn klimatu – mezi zeměmi OECD, tj. vyspělými průmyslovými státy.
·         Uhelné elektrárny ČEZ způsobují 28 % všech českých exhalací oxidu uhličitého.
·         Česká ekonomika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu 1,7násobně více energie než země EU.
·         ČEZ v prvním čtvrtletí 2003 vyvezl už 28 % své produkce elektřiny: vyváží tedy vše, co vyrobí v Temelíně, a 2800 GWh (téměř celá produkce Dukovan) navíc.
·         Z patnácti zemí Evropské unie pouze jedna (Finsko) počítá se stavbou nového jaderného reaktoru. Další čtyři (Německo, Nizozemsko, Belgie a Švédsko) stanovily konkrétní termín, do kterého všechny své atomové elektrárny uzavřou. Tři (Španělsko, Velká Británie a Francie) žádné neplánují nebo dokonce vyhlásily výslovná moratoria na další projekty. Ostatní (Řecko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Dánsko, Irsko a Rakousko) vůbec jaderné elektrárny nemají a neuvažují o nich.
·         Výroba větrné elektřiny v Německu:
- 1993: 0,7 TWh
- 1999: 5,5 TWh
- 2002: 11 TWh
- očekávaná 2003: 15 TWh
·         V Evropské unii se ročně zvyšuje plocha instalovaných slunečních tepelných kolektorů o 12 %.
·         Vláda v roce 1991 vyhlásila oficiální limity těžby na severu Čech, které před povrchovými doly chrání zbývající nezbourané vesnice; od roku 1945 zde cestu těžbě uhlí uvolnilo 81 obcí a měst.
·         Letos vyhlášená energetická politika Velké Británie požaduje snížení exhalací oxidu uhličitého o 60 % do roku 2050, nepočítá se stavbou nových jaderných elektráren a sází na kombinaci obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivnosti ekonomiky.