Uhlí pod obcemi je potřeba odepsat, shodli se energetičtí experti radící vládě

„Rozhodnout o převodu zásob uhlí pod zastavěným územím obcí a jejich ochrannými pilíři v celém Ústeckém kraji (tedy včetně lokality ČSA) do nebilančních zásob,“ doporučují experti a expertky z Výboru pro udržitelnou energetiku, v němž zasedají profesoři z ČVUT, zástupci průmyslu i nevládních organizací a další vědci.

Dokument, schválený už 12. října (týden před včerejším rozhodováním vlády o limitech těžby uhlí), zveřejnila na webu Společnost pro trvale udržitelný život.

Ke stažení: http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VUE.pdf

V kontextu včerejšího rozhodnutí vlády to znamená, že by vláda měla převést do nebilančních zásob [1] uhlí na velkolomu ČSA, kde limity nadále chrání Horní Jiřetín a Černice. A zároveň je potřeba převést i všechno uhlí, které nelze těžit, aby byl zachován aspoň pětisetmetrový odstup velkolomu Bílina od obcí, k čemuž se vláda včera zavázala.

Výbor pro udržitelnou energetiku se však také většinově přiklonil v doporučení varianty úplného zachování limitů. Na této variantě se přitom shodli i experti výborů zaměřených na ochranu krajiny a rozvoj obcí [2]. Vláda přesto včera rozhodla o prolomení limitů na velkolomu Bílina. Naopak nepodlehla tlaku uhlobaronů v případě velkolomu ČSA.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA a člen Výboru pro udržitelnou energetiku, řekl:
„Úplný odpis uhlí pod domy nebo alespoň jeho převod do nebilančních zásob je logickým a nutným krokem, pokud vláda opravdu myslí vážně ochranu měst, obcí i zdraví lidí.“

„Ale samo o sobě to nestačí. Nyní je dostupné o hodně více uhlí, než je potřeba. Vláda by se tedy konečně měla přestat zabývat uhelným skanzenem a raději pracovat na rozhýbání perspektivního oboru obnovitelných zdrojů a zajistit snížení příliš vysoké energetické náročnosti naší ekonomiky.“

Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] Zásoby nebilanční jsou dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj.

Vynětí z evidence zásob nebo jejich převod do zásob nebilančních je možno provést například tehdy, jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.

Fakticky bude tedy uhlí chráněno pro případ hluboké energetické krize, kdy by převážil zájem vytěžení a zajištění základních potřeb lidí nad zájmem ochrany obcí a krajiny. V tuto chvíli takový zájem samozřejmě neexistuje, a pokud stát využije možností, které nabízejí zvyšování energetické efektivity a obnovitelné zdroje, vznik takového není pravděpodobný.

[2] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VKrajina.pdf a http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VMun.pdf

Šítky aktuality: