Uhelné elektrárny se v USA navzdory Donaldu Trumpovi odstavují, u nás se navzdory vládní koncepci dále provozují

Úsilí Donalda Trumpa o resuscitaci amerického uhelného průmyslu zůstává jen na papíře. Americký prezident nařídil fakticky zrušit v tomto týdnu plán Baracka Obamy na snížení emisí skleníkových plynů o 32 % mezi lety 2005 a 2030 [1]. Bez ohledu na prezidenta ovšem bylo ve Spojených státech ve druhé polovině března rozhodnuto o odstavení tří uhelných elektráren – jedné v Kentucky [2] a dvou v Ohiu [3]. Zrušení Obamova plánu totiž nemá vliv na hlavní důvody úpadku uhelných elektráren: levnější konkurenční zdroje a protesty obyvatel proti znečištění. Mezi rokem 2010 a dneškem bylo ve Spojených státech rozhodnuto o ukončení provozu 251 uhelných elektráren s celkovým výkonem 114 500 MW [4].

Naproti tomu Česká republika má schválenou strategii snižování výroby elektřiny v uhelných elektrárnách. Státní energetická koncepce počítá s poklesem produkce uhelné elektřiny na 9 až 14 TWh oproti stávajícím 45 TWh [5]. Stejná koncepce navrhuje i opatření k dosažení uvedeného poklesu, například „zavést účinnou penalizaci nízko-účinně kondenzačně vyrobené elektřiny od roku 2015 s narůstající progresí“ [6]. Energetická koncepce ovšem v těchto bodech není naplňována. Česká republika zůstává vysokým podílem výroby v uhelných elektrárnách pátým největším vývozcem elektřiny na světě [7]. Znečištění životního prostředí přitom zůstává doma.

K naplnění uvedeného cíle energetické koncepce musí vláda splnit dvě hlavní podmínky. Zaprvé zahrnout škody na životním prostředí do ceny elektřiny, jak ostatně navrhuje v koncepci. Zadruhé ponechat si vliv na rozhodování o uzavírání elektráren. Například prodejem elektrárny Chvaletice do rukou společnosti Czech Coal fosilního miliardáře Pavla Tykače ztratila vláda přímou možnost rozhodnout o dalším provozu elektrárny. Aktuálně hrozí podobný osud elektrárně Počerady.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Česká republika stojí v případě uhelných elektráren na opačném pólu než Donald Trump. Ten by je rád nechal běžet, ale ekonomika je tlačí k uzavírání ve velkém. My naopak máme státní plán na snižování emisí a uzavírání elektráren, který ovšem nenaplňujeme, takže plýtvavé a špinavé elektrárny běží dál. Na rozdíl od Spojených států totiž u nás hnědouhelné elektrárny zůstávají konkurenceschopné. Na zohlednění negativních dopadů spalování uhlí do ceny elektřiny zatím chyběla politická vůle.“

„Nejhorší scénář může nastat, když stát nezmění ekonomické podmínky, které jsou pro něj nevýhodné, ale hnědouhelným elektrárnám vyhovují, a zdroje vlastněné polostátní společností ČEZ alibisticky prodá soukromníkům typu Pavla Tykače. Ten čte státní energetickou koncepci výhradně pro pobavení a elektrárny nechá běžet dál.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Takzvaný Clear Power Plan byl zveřejněn 3. 8. 2015. Nestanovil emisní limity pro jednotlivé elektrárny - každý stát americké unie měl navrhnout vlastní strategii, jak požadovaného snížení emisí dosáhne.

[2] http://content.sierraclub.org/press-releases/2017/03/owensboro-municipal...

[3] http://content.sierraclub.org/press-releases/2017/03/dpl-announces-retir...

Šítky aktuality: