TZ: Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce pro elektrárnu Chvaletice. Mohla by vypustit přes 1234 kilogramů rtuti nad limit

Praha/Pardubice - 10. srpna 2021: Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí DUHA se stejně jako obec Veltruby v uplynulých dnech v řádné lhůtě odvolaly proti rozhodnutí úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje o výjimce z nových emisních limitů, kterou udělili uhelné elektrárně Chvaletice. Ta by umožnila elektrárně vyhnout se novým emisním limitům po dobu 6 let. Kvůli udělené výjimce by mohly Chvaletice vypustit přes 1 234 kg toxické rtuti a 1 157 tun oxidů dusíku nad limit. O výjimce tak bude znovu rozhodovat Ministerstvo životního prostředí, tentokrát již potřetí. 


Podle ekologických organizací a právních expertek Frank Bold nově udělená výjimka stále nesplňuje zákonné podmínky a nevypořádala se dostatečně s námitkami, kvůli kterým předchozí výjimky ministerstvo zrušilo.


Důvody, proč je podle ekologických organizací udělená výjimka v rozporu s předchozím rozhodnutím Ministerstva životního prostředí:

  • Krajský úřad při stanovení emisního limitu Hg dostatečně nevyhodnotil účinky látkových filtrů, které byly na blocích B3 a B4 zprovozněny již v listopadu 2020, zatímco na blocích B1 a B2 by měly být zřejmě instalovány během léta 2021, ani náklady na látkové filtry neodstranil z ekonomického hodnocení. Tím došlo ke zkreslení ekonomického hodnocení ve prospěch udělení výjimky a výše emisního limitu je nepřiměřeně nadhodnocená. Podle rozhodnutí MŽP měl KÚ náklady na látkové filtry buď odstranit z ekonomického hodnocení, nebo poměrné snížit návrhový emisní limit. Ani jednu z těchto variant KÚ neprovedl a pouze nekriticky přebral tvrzení provozovatele.

  • Podle předchozího rozhodnutí MŽP měl krajský úřad stanovit na blocích B3 a B4 přísnější emisní limity, neboť jsou na nich již realizována primární i sekundární opatření k odstraňování NOx. Krajský úřad však stanovil emisní limity pro všechny bloky zařízení stejně, jako by bloky B3 a B4 vůbec modernizovány nebyly. Zároveň provozovatel ani krajský úřad neprokázali, že by přísnější limit pro část elektrárny nebylo technické možné stanovit.

  • Udělená výjimka na 6 let je nepřiměřeně dlouhá a poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodlevám s modernizací zařízení. Více než dva roky trvání výjimky (tj. do konce roku 2023) má probíhat pouze optimalizace již nainstalovaných technologií. Optimalizaci by přitom bylo možné provést v horizontu 6 měsíců, což je v jiných zařízeních obvyklé. Vlivem příliš benevolentního harmonogramu nedojde k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, kterou požaduje § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci.

Nové evropské emisní limity, tzv. Závěry o BAT, vstoupí v účinnost již 18. srpna. Do té doby musí mít všechny uhelné elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo mít v rámci povolení stanoveny nové přísnější limity. Vzhledem k délce odvolacího řízení ekologické organizace očekávají, že výjimka pro Chvaletice nabude právní moci až v podzimních měsících letošního roku, a to jen v případě, že ji ministerstvo znovu nezamítne. Pokud nebude krajský úřad od 18. srpna do případného udělení výjimky vyžadovat, aby elektrárna plnila nové emisní limity, dopustí se porušení evropské směrnice - v takovém případě by ČR hrozil postih ze strany Evropské komise. 


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

“Výjimka pro Chvaletice byla tak dlouhá a troufalá, že ji ministerstvo už dvakrát zrušilo. Deadline pro získání výjimky je přitom už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala. Do případného udělení výjimky by tak pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity.”


Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká:

“Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán muselo již dvakrát korigovat rozhodování krajského úřadu. Tomu se bohužel ani napotřetí nepodařilo pokyny ministerstva dodržet, a tak očekáváme, že ministerstvo ve výjimkovém ping-pongu rozhodnutí krajského úřadu opět zruší. Důvody, proč tak učinilo už dvakrát, totiž stále trvají.“


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Elektrárna Chvaletice měla čtyři roky na splnění nových emisních limitů nebo získání výjimky v mezích zákona. Místo toho trvá na příliš dlouhé a příliš velké výjimce, aby její majitel Pavel Tykač ušetřil na úkor zdraví lidí. Pokud Ministerstvo životního prostředí opravdu hájí naše životní prostředí, tak musí výjimku zamítnout i do třetice, ale také dohlédnout na to, aby Krajský úřad Pardubického kraje elektrárně okamžitě nastavil nové emisní limity, které začnou v celé EU platit od příští středy.”