Tajný dokument MPO: Principiální rozpor energetické politiky se snižováním globálního znečištění

"Principiální rozpor" mezi návrhem vládní energetické politiky a snižováním českého rekordního podílu na globálních změnách klimatu přiznává utajovaná příloha tohoto dokumentu, která se Hnutí DUHA dostala do rukou.
Materiál je dodatkem k novému, minulý týden publikovanému návrhu energetické politiky. Shrnuje a komentuje všechny doručené připomínky k původní, červnové verzi. Na rozdíl od ostatních částí jej ale MPO nezveřejnilo.
Příloha mimo jiné poukazuje na protest ministerstva životního prostředí, podle kterého návrh není v souladu s připravovaným Národním programem na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Uznává oprávněnost této námitky s tím, že mezi záměry obou koncepcí je "principiální rozpor". Toto přiznání se opakuje na několika místech více než padesátistránkového dokumentu. Materiál však zároveň doporučuje výhradu "[n]eakceptovat".
Česká republika způsobuje v přepočtu na jednoho obyvatele nejvyšší exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn klimatu, ze všech členských a přistupujících zemí Evropské unie. Návrh energetické politiky přesto požaduje další rozvoj těžby a spotřeby nejšpinavějšího paliva - uhlí - a odmítá podporu čistějšího zemního plynu. Zároveň počítá, že české znečištění do roku 2030 klesne pouze na úroveň EU před vstupem Kjótského protokolu v platnost. Snižování emisí skleníkových plynů zařazuje až do poslední kategorie v žebříčku priorit.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Nečekal bych, že hlavní výtku svých vlastních kritiků MPO potvrdí tak výslovně. Urbanovo ministerstvo nemohlo srozumitelněji říci, že české emise oxidu uhličitého jej vůbec nezajímají. Česká republika způsobuje rekordní znečištění a snižování exhalací musí být prioritou energetické politiky. Úředníci nonšalantně přiznávají, že jejich návrh je v přímém rozporu se záměrem omezovat znečištění, a  jedním dechem navrhují odmítnout výhrady. Samozřejmě politika, která spočívá na kombinaci uhlí s uranem, nemohla dopadnout jinak."
 
Hnutí DUHA vydalo podrobný komentář k návrhu vládní energetické politiky: lze jej emailovat nebo stáhnout na
http://www.hnutiduha.cz/aktivity/energetika/komentar_ep.doc