Světová zdravotnická organizace: 9 z 10 lidí dýchá špinavý vzduch, čím dál víc zemí situaci řeší

Přidají se také čeští poslanci?

Dnes zveřejněná studie Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazuje, že devět z deseti lidí na světě dýchá znečištěný vzduch. Sedm milionů lidí ročně kvůli tomu zemře. Z toho 4,2 milionu kvůli venkovnímu ovzduší a 3,8 milionů kvůli znečištění v obydlích (znečištění z ohnišť), zejména v chudých rozvojových a rozvíjejících se zemích. Hlavními zdroji prachu v ovzduší je špatné spalování pevných paliv v domácnostech, průmyslová výroba, zemědělství, doprava a uhelné elektrárny [1].

“Znečištění ovzduší ohrožuje nás všechny, ale nejchudší a nejvíce marginalizovaní nesou největší břemeno,” řekl doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO.

Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje, že téměř 60 % lidí v České republice žije v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity pro znečištění ovzduší [2]. Ty jsou přitom benevolentnější, než jaké doporučuje WHO [3]. Jedenáct tisíc lidí u nás kvůli znečištění předčasně zemře [4].

Poslanci a poslankyně mají nyní velkou šanci situaci zlepšit. Projednávají totiž právě novelu zákona o ochraně ovzduší. K němu podala Pirátská strana už dvakrát kompromisní pozměňovací návrh. Druhý z nich byl už tak mírný, že dokonce umožňoval uhelným elektrárnám získat výjimku z nových limitů pro znečišťování ovzduší, ale omezoval platnost takové případné výjimky maximálně do konce roku 2025 [5]. Ačkoliv jej nepodpořil Výbor pro životní prostředí [6], ministerstvo životního prostřředí jej neodmítá a poslanci na plénu jej mohou stále podpořit.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
“Znečištění ovzduší je jeden z největších ekologických, ale také sociálních a ekonomických problémů planety. Také v České republice stále 6 z 10 lidí dýchá špinavý vzduch s prachem či karcinogenními látkami. Poslanci nyní mohou pomoci, když schválí omezení výjimek z limitů pro znečištění z uhelných elektráren. Ministr Richard Brabec by je k tomu měl vyzvat, zlepšovat ovzduší je jeho odpovědnost, nestačí být návrhům neutrální. Ale ministr Brabec musí také přijít s dalším omezením znečištění z uhelných kotlů a kamen a finančně pomoci s výměnou topenišť i domácnostem s nízkými příjmy.”Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldw...

[2] Zpráva o životním prostředí v České republice v roce 2016: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf

[3] WHO například doporučuje roční limit pro prach na úrovni 20 μg/m3. Česko má však roční limit dvojnásobný - 40 μg/m3 a jen díky tomu roční limit splňujeme na naprosté většině měřících stanic. Nedaří se však splňovat ani české limity pro denní koncentraci prachu a zejména koncentraci karcinogenního benzo(a)pyrenu a jedovatého ozonu.

[4] Air Quality in Europe 2017: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017

[5] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746


 

Šítky aktuality: