Svět musí skončit s uhlím do roku 2037, vyspělé státy už 2031. Jinak nedodržíme Pařížskou dohodu, říká nová studie

Zítřejší jednání Uhelné komise by to mělo brát jako zadání

Česká republika zatím neplní Pařížskou klimatickou dohodu, neboť plánuje těžit a spalovat uhlí i po roce 2037, kdy s uhlím musí skončit celý svět, aby mohlo být cíle Pařížské dohody dosaženo. Ukázala to nová studie [1] expertů a expertek vědecké společnosti Climate Analytics [2], kteří propočetli, jak rychlý má být  odklon od uhlí, aby bylo dosaženo cíle maximálního nárůstu teploty o 1,5 stupně proti předprůmyslovému období. Vyspělé státy - kam se samozřejmě počítá i ČR - musí podle nové studie skončit s uhlím už v roce 2031.

Zástupci ekologických organizací v české Uhelné komisi - která se sejde podruhé už zítra - považují za nutné, aby komise z těchto skutečností vycházela. Změna klimatu je hlavním důvodem, proč hledání termínu, průběhu a řešení konce uhlí v ČR i jiných státech proběhlo či probíhá. Navíc Česko Pařížskou dohodu ratifikovalo a musí ji tedy naplňovat a jednat v souladu s jejími cíli. Přesně za rok 30. září 2020 má komise předložit finální doporučení.

Studie reaguje na speciální zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), která popsala nutné snížení emisí skleníkových plynů pro zadržení růstu teploty na úrovni 1,5 stupně oproti předprůmyslovému období [3]. Větší nárůst teploty by přinesl příliš velké zdravotní, sociální, humanitární i ekonomické dopady spojené s nedostatkem vody, horkem a extrémními projevy počasí.

Důležitější než konkrétní rok úplného konce spalování uhlí, je samozřejmě množství uhlí, které ještě spálíme. Je tedy například možné najít řešení, které umožní, aby některé teplárny spalovaly uhlí o pár let déle, pokud budou o to rychleji uzavírány uhelné elektrárny. Dřívější studie Climate Analytics ostatně ukazuje, že Česko by mělo ke konci uhlí přispět odstavováním elektráren hlavně v první polovině dvacátých let, neboť většina tuzemských zařízení je hodně stará [4].  Všechny uhelné elektrárny je možné postupně odstavit v případě rozumného rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030, jak zjistilo podrobné modelování české energetiky jinou významnou německou výzkumnou společností Energynautics [5].

První jednání české Uhelné komise na konci srpna ukázalo, že panuje shoda na tom, že by měla do 30. září 2020 doporučit co nejkonkrétnější datum konce těžby a spalování uhlí v ČR. Členové a členky komise také kvitovali návrhy, že je nutné řešit konkrétní průběh útlumu uhlí, a to dokonce po jednotlivých uhelných elektrárnách. Shoda panovala na tom, že se musí řešit konec uhlí také v teplárnách a domácnostech. Nedílnou součástí výstupu komise musí být doporučení konkrétních změn zákonů a sociální a ekonomické řešení zejména pro kraje, kde se uhlí těží a většinově spaluje.   

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Uhelná komise samozřejmě musí hledat technicky proveditelnou a sociálně únosnou cestu, jak ukončit těžbu a spalování uhlí v Česku. Ale není možné, aby se odchýlila od základního rámce - tedy stanovení útlumu a konce uhlí tak, abychom plnili Pařížskou klimatickou dohodu. Přestože naše vláda říká, že ji plníme, tvrdá čísla ukazují opak. Současné české plány na útlum uhlí jsou s ní v rozporu. Uhelná komise musí navrhnout jejich zásadní změnu. Má na to ode dneška na den přesně rok.”

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace, řekl:
”Naše snažení bychom měli upřít k tomu, co můžeme udělat tady a teď, respektive v nejbližších 10 letech. Tedy ukončit gargantuovský export elektřiny vyráběné z uhlí nejpozději do roku 2025, zavřít uhelné elektrárny do roku 2030 a začít konečně využívat potenciál tuzemských obnovitelných zdrojů. Zbývající teplárny, které bude nejtěžší nahradit, pak nemusíme zavírat přesně v roce 2031, jak navrhuje nová studie, ale můžeme jim dát ještě pár let k dobru.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Poznámky pro editory a editorky:
[1] https://climateanalytics.org/media/report_coal_phase_out_2019.pdf
[2] Neziskový institut, zabývající se klimatickou vědou a politikou založený v roce 2008 v Berlíně, dnes působí také v USA, Togu a Austrálii. Zaměstnává vědce a vědkyně z různých oborů zabývajících se změnou klimatu https://climateanalytics.org/about-us/
[3] https://www.ipcc.ch/sr15/
[4] https://climateanalytics.org/media/eu-coalstresstest-report-2017.pdf
[5]  http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_f...