Svaz průmyslu a odbory brání obří zisky Pavla Tykače i nízký poplatek z těžby lithia

Proti zájmům občanů zajistit adekvátní podíl státu na případné těžbě lithia (a reálné a velmi lukrativní těžbě hnědého uhlí) lobbují zástupci firem a zaměstnanců.

Staví se tím za zachování astronomických zisků několika málo lidí - aktuálně zejména uhlobarona a kontroverzního miliardáře Pavla Tykače, jehož firma Czech Coal sídlí v daňovém ráji na Kypru. Tak hodnotí Hnutí DUHA a Greenpeace požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR i odborové centrály ČMKOS, kterými napadají vládní návrh novely horního zákona [1] a chtějí, aby vláda nerušila moratorium na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů a nezvyšovala poplatky.

Novela zákona totiž mimo jiné navrhuje zrušit nesystémové a pro stát nevýhodné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěženého nerostného bohatství, které jsou u velmi lukrativních nerostů často směšně nízké (přibližně 3 % u hnědého uhlí a 0,7 % u lithia [2]). Výsledky mezirezortního připomínkového řízení v těchto dnech zpracovává ministerstvo průmyslu a Český báňský úřad.

Právě díky nízkým poplatkům z vytěženého hnědého uhlí si před několika lety Pavel Tykač a jeho společníci z firmy Czech Coal - sídlící v daňovém ráji na Kypru - za čtyři roky odvedli 17 miliard na dividendách a státu nechali jen 0,4 miliardy [3]. Aktuální data ukazují, že výnosný byznys pokračuje a i když došlo k malému zvýšení poplatku (z 1,5 na 3 procenta), stát stále přichází zkrátka.

V případě hornických odborářů bijících se za zisky uhlobaronů je navíc pikantní i to, že minulá vláda přidělila propouštěným horníkům ze státního rozpočtu speciální sociální dávky, které nemá žádná jiná profese. ČMKOS přitom navrhuje nejen nezvyšovat poplatky z vytěženého hnědého uhlí, ale dokonce snížit podíl, který jde z poplatků do státního rozpočtu z 67 % na 25 %. Rozdíl, tedy 42 % poplatku, má připadnou kraji. Dávky ovšem samozřejmě vyplácí stát.

Moratorium, které zakazuje zvýšení poplatků (přitom však umožňuje jejich snížení) schválila minulá poslanecká sněmovna na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. Ekologické organizace proto upozorňují, že nové nařízení vlády - které bude moct vláda po zrušení moratoria k poplatkům vydat - se nesmí zabývat jen zvýšením poplatků z lithia, jehož těžba je v nedohlednu a jejíž ekonomická výhodnost se teprve ukáže, ale také poplatky z vytěženého hnědého uhlí. Tam je ekonomická výhodnost trvale vysoká a stát tak roky zbytečně přichází o miliardy, které odtékají do daňových rájů. Poplatky je nutné zvýšit minimálně na 10 %.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

„Zákaz zvýšení poplatků z těžby je nesmysl. Ukazuje to jak případ lithia, kde je poplatek extrémně nízký a neodpovídá rostoucí ceně a strategické významnosti nerostu, tak u hnědého uhlí, kde stát tratí již nyní miliardy korun ročně. Vláda musí být schopná reagovat na vývoj trhu a potřeby svých občanů v reálném čase. Je to podobná hloupost, jako kdyby si na pět let zakázala třeba zvyšovat důchody či minimální mzdu.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda si musí stát za svým programem, nízké poplatky a zákaz jejich zvyšování jsou nevýhodné pro stát i občany. U hnědého uhlí ze současného stavu profituje jen velmi úzká skupinka uhlobaronů. Je zarážející, že se za jejich zájmy bije například svaz průmyslu, místo toho, aby usiloval o využití peněz z lukrativní těžby na nutnou modernizaci české ekonomiky a podporu inovací. Angažmá odborů na straně Pavla Tykače je pak vyloženě nemravné. Nedávno vláda přiklepla propuštěným horníkům speciální sociální dávky, které nemá žádná jiná profese, a oni nyní brání, aby stát získal peníze na jejich placení od těžařů a vyplácel je dál z daní nás všech.”

Poznámky pro editory:

[1] Materiály předložené do mezirezortního připomínkového řázení zde https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW8KAP7Q

Podané připomínky mají Hnutí DUHA a Greenpeace k dispozici a poskytnout na vyžádání na uvedených kontaktech.

[2] Viz http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/lithium-ferove-predstaveni/

[3] Podle výročních zpráv uložených v obchodním rejstříku si v letech 2009 až 2012 z následnických firem bývalé Mostecké uhelné (Vršanská uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s., nyní Severní energetická, a.s. a Czech Coal Services, a.s.) jejich tři majitelé (Tykač, Dienstl a Fohler) vyvedli na dividendách 17 miliard korun. Zdroj: Výroční zprávy společností Vršanská uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. / Severní energetická, a.s. a Czech Coal Services a.s., a Czech Coal, a.s. za roky 2009–2012 v obchodním rejstříku.

Šítky aktuality: