Svaz průmyslu chce vyšší daň z uhlí. Hnutí DUHA to vítá, ale varuje před jinými jeho návrhy

Dnes zveřejněné programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2018-2019 fakticky požaduje zvýšit energetickou daň na fosilní paliva (zejména uhlí) spalovaná v malých výtopnách a hlavně domácích kotlích a kamnech [1], která bude motivovat zejména domácnosti k opuštění tohoto paliva. Podobné řešení je součástí i nedávno zveřejněného komplexního plánu Hnutí DUHA k zásadnímu snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění [2]. Prohlášení průmyslu uvádí: ”V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech prosazovat srovnání ekonomických podmínek účinných centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit.” a “...prosazovat odpovídající promítnutí externalit včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití fosilních paliv využívaných mimo zařízení EU ETS” [3].

Lokální topeniště na pevná paliva produkují 98 % rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a 74 % přímých emisí velmi nebezpečného jemného prachu (PM2,5) [4]. Hnutí DUHA dodává, že zvýšení energetické daně musí být sociálně citlivě - zejména musí zajistit, že lidé dostanou od státu podporu na moderní vytápění, případně i pomoc s náklady na palivo.

Obecně pozitivní je i postoj Svazu průmyslu k zavedení nového systému pro rozvoj obnovitelných zdrojů, který vyjádřil v podrobnějším programovém prohlášení k energetice. Svaz však zároveň tlačí na nižší cíle [5], jeho opatrnost je v příkrém kontrastu s tím, s jakou bezstarostností podporuje výstavbu nových jaderných bloků [6], aniž by se zde strachoval o dopady na výdaje státu a domácností. Svaz také mylně požaduje, aby peníze na obnovitelné zdroje dostaly zejména velké energetické firmy [7].

Svaz průmyslu také neměří stejným metrem domácnostem a uhelným elektrárnám - byť se zaklíná “symetrickou regulací velkých i malých zdrojů znečištění ovzduší”. Zatímco domácnosti budou muset od září 2022 ukončit provoz nejstarších kotlů (fakticky tedy splňovat nové emisní limity) [8], zástupci průmyslu chtějí pro uhelné elektrárny výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší platných od roku 2021. Nespecifikují ani na jak dlouho a jestli hodlají limity někdy plnit [9].

Hnutí DUHA naopak uvítalo, že Svaz průmyslu požaduje “zastavit jakoukoliv podporu pro pořizování zařízení na tuhá fosilní paliva pro domácnosti, a to včetně kombinovaných kotlů.” [10]. Podpora kotlů, v nichž se dá spalovat uhlí, zbytečně podrývá efekt kotlíkových dotací a konzervuje závislost domácností na uhlí.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Hnutí DUHA vítá, že Svaz průmyslu navrhuje vyšší zdanění uhlí pro lokální vytápění i vyřazení kotlů na uhlí z kotlíkových a dalších dotací. Prosazujeme totéž a pokud se to provede nastavit s ohledem na sociální dopady, pak máme velkou naději na zásadně čistší vzduch. Správný je i obecný souhlas rozvoje obnovitelných zdrojů energie ze strany průmyslu, ale upozorňujeme, že ji nemají dostat jen velké energetické firmy, ale naopak zejména domácnosti, obce, místní podnikatelů a podobně. Nezodpovědný je také paušální tlak na nové jaderné reaktory a prosazování výjimek z nových limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren.”

Tuto i další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/znecisteni...

[2]  Velké teplárny a elektrárny část takových nákladů platí skrze emisní povolenky a poplatky za znečištování ovzduší. Neplatí však zdaleka celkové externí náklady, které jsou se spalováním uhlí spojeny.

[3] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR 2018/2019. https://www.spcr.cz/images/Programove_prohlaseni_SPCR_2018-2019.pdf, str. 5, část Energetika, 5. a 6. odrážka

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/stare-domaci-kotle-produkuji-98-rakovinotvo...

[5] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 1. odrážka, část 1, 2. odrážka

[6] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 2. odrážka
 
[7] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 1, 3. odrážka

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/domacnosti-musi-do-ctyr-let-splnit-limi...

[9] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 4. odrážka

[10] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 5. odrážka

Šítky aktuality: