Summit EU: Gross musí pomoci snížit znečištění, modernizovat Evropu

Ekologické organizace očekávají, že Stanislav Gross bude na bruselském summitu EU (22.-23.3.) prosazovat účinný postup unie na klíčových mezinárodních konferencích o globálních změnách podnebí.
Hlavy států unie mají na summitu mluvit o postupu EU při mezinárodních jednáních, jež budou debatovat o dalších kolech omezování znečištění navazujících na Kjótský protokol. Podle plánu, který začátkem března dohodli ministři životního prostředí, bude unie navrhovat snížení exhalací v průmyslových zemích světa o 15-30 % do roku 2020, respektive o 60-80 % do roku 2050.
Unie mezinárodní iniciativou pomůže chránit svou ekonomiku před důsledky vážných změn podnebí [1]. Zároveň modernizace průmyslu založená na energetické efektivnosti a čisté energetice posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu, podpoří inovace a vytvoří nová pracovní místa.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Evropští politici teď debatují hlavně o Lisabonské strategii. Ovšem součástí jakékoli věrohodné hospodářské koncepce musí být i základní plán, jak předejít globálním změnám podnebí – jinak ekonomicky nedává smysl. Omezení exhalací zároveň modernizuje průmysl, posílí konkurenceschopnost a vytvoří nová pracovní místa. Česká vláda nese za postup unie na světových jednáních spoluodpovědnost. Gross by měl prosazovat, aby summit schválil plán dohodnutý ministry.“
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Ministři se před dvěma týdny shodli, že pro záchranu světového podnebí je potřeba snížit emise až o 80 % do poloviny století. Teď záleží na hlavách jednotlivých členských států, zda toto úsilí podpoří a budou prosazovat účinná opatření na mezinárodních jednáních. Dlouhodobá strategie pomůže i byznysu – investice do čistějších technologií budou přinášet zisk.“
 
Poznámky:
[1] Nedávno vydané finanční propočty Evropské komise potvrdily, že ekonomické přínosy snižování znečištění (například nižší účty za energii díky modernizaci průmyslu) jsou vyšší než náklady na tato opatření. Hospodářské škody, ke kterým by vedlo neřešení problému, by podle těchto výsledků byly ještě daleko větší.