Stromy 320 let staré? Jistě. Ale ne u Lesů ČR

Hnutí DUHA dnes označilo za pokryteckou novou reklamní kampaň státních Lesů ČR, která poukazuje na 320 let staré stromy [1]. Ekologická organizace poukázala na to, že ve státních lesích – s výjimkou některých rezervací – staré stromy téměř úplně chybí.
Stromy přirozeně žijí poměrně dlouho: buky 200–400 let, smrky 350–400 let a dub letní nebo jedle asi pěti století. Ojedinělé kusy se dožívají ještě většího stáří, duby nebo lípy dokonce přes tisíc let. Ale české lesy se kácí v průměrném věku 115 let. Dřevaři většinou vytěží celý porost bez výjimky.
Protože se tak odváží veškeré kmeny, v lesních porostech zůstává jen velmi málo živin. Zároveň zde zcela chybí staré, mohutné stromy. Proto tu často vůbec nemohou žít stovky druhů ptáků, savců, vzácných brouků, mechů a lišejníků, které k životu potřebují dutiny nebo staré dřevo. Řada z nich vinou intenzivního lesnictví a plošné těžby vymizela a patří mezi vážně ohrožené druhy fauny a flóry.
Hnutí DUHA prosazuje reformu lesního zákona, která by zajistila šetrnější hospodaření. Mimo jiné navrhuje, aby legislativa vyžadovala, aby na každém hektaru zůstávalo několik kusů stromů neodtěžených k zestárnutí. Velká většina by se samozřejmě nadále kácela.
Informační list o roli jednotlivých kusů starých stromů v životě lesa a potřebných změnách v zákoně: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/stare_stromy.pdf  
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Třistadvacetiletý strom není nic nenormálního a pro život lesa jsou takoví staří jedinci velmi důležití. Navíc jsou mohutné staré stromy nesmírně krásné. Ovšem na pozemcích Lesů ČR takových najdete jen málo. Vinou intenzivního lesnictví se plošně kácí všechny stromy bez výjimky, takže v porostech nezůstává k zestárnutí většinou ani jediný kus. Je pokrytecké, pokud se státní lesy starými stromy chlubí v reklamní kampani. Nutná je reforma lesního zákona, která by zajistila šetrnější hospodaření, včetně ponechávání několika vybraných stromů na každém hektaru k zestárnutí.“
 
Poznámka:
[1] Nová reklamní kampaň Lesů ČR poukazuje na kámen starý 3 200 000 let, potok starý 32 000 let, strom starý 320 let a člověka starého 32 let.