Stovky lidí žádají ministra Síkelu o rozvoj fotovoltaiky. Stejně jako průmysl a obce

Na ministra průmyslu Jozefa Síkelu se na výzvu Hnutí DUHA obrátilo téměř 600 lidí s žádostí o podporu rozvoje výroby čisté energie ze slunce. Ekologická organizace kritizuje, že návrh nařízení vlády obsahuje masivní podporu pro zemní plyn a uhlí a jen omezeně pro větrnou energii a nula pro solární elektrárny [1].

Návrh na doplnění rozumné a efektivní podpory fotovoltaických elektráren zaslaly v rámci meziresortního připomínkového řízení k nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie Ministerstvu průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, ale také Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek zase kritizuje nevyváženost a absenci podpory fotovoltaiky [2].


Na silné požadavky upozornil Ekonomický deník [2]. Na ministra průmyslu Jozefa Síkelu se s tímto požadavkem také obrátilo téměř 600 lidí v rámci výzvy Hnutí DUHA. Ekologická organizace kritizuje, že návrh nařízení vlády obsahuje masivní podporu pro zemní plyn a uhlí a jen omezeně pro větrnou energii a nula pro solární elektrárny [3].


Doplnění fotovoltaiky mezi podporované zdroje na příští tři roky je v souladu s tím, co slibovaly strany před volbami [4] a také s programovým prohlášením vlády [5]. Je také nutné pro zajištění modernizace české energetiky, která se musí vypořádat s odklonem od uhlí. Rozvoj obnovitelných zdrojů je také recept na aktuálně vysoké ceny energií (které způsobuje vysoká závislosti zejména na zemním plynu [6]), neboť umožňuje snižovat závislost na dodávkách ze sítě a generuje levnou elektřinu..


Proti jakékoliv nové podpoře obnovitelných zdrojů se vyjádřilo Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou z ODS, přestože právě koalice SPOLU  před volbami slíbila občanům zavedení aukcí na provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny [7].


Připomínky k návrhu nařízení vlády nyní musí vypořádat Ministerstvo průmyslu a obchodu a o výsledné podobě rozhodne vláda.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Český průmysl usiluje o větší rozvoj čistých domácích zdrojů energie, což není velké překvapení. Hnutí DUHA už roky říká, že obnovitelné zdroje energie jsou příležitost pro české strojírenství, stavebnictví a další obory. Není ani překvapivá snaha obcí o řešení, která jim mohou zajistit větší nezávislost na dodávkách energií. Ministerstvo životního prostředí pak správně vidí nutnost obnovitelných zdrojů v řešení změny klimatu a čistoty ovzduší. Z pohledu agendy Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zase obnovitelné zdroje systémovým řešením pro zmírnění dopadu vysokých ceny energií z fosilních paliv na rodiny. Vyslyší tyto logické požadavky Ministerstvo průmyslu a obchodu?”     

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNCANFFJKE&tab=remarks 

[2] https://ekonomickydenik.cz/pustte-fotovoltaiku-do-aukci-volaji-ministerstva-samospravy-i-byznysove-asociace/ 

[3] Návrh nařízení vlády k připomínkám: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCANFFJKE 

Nařízení stanovuje, jaký objem obnovitelných zdrojů chce vláda v příštích letech nakoupit v aukcích a jaký objem podpoří formou zeleného bonusu. 


V příštích třech letech by měl podle návrhu MPO stát dotovat výstavbu 3 000 MW plynových zdrojů a vyplácet elektrárnám a teplárnám dotaci na každou tunu CO2 z uhlí a plynu při výrobě tepla, při aktuální ceně emisní povolenky by to bylo 1 500 Kč na tunu. Větrných elektráren chce přitom podpořit jen 290 MW a fotovoltaických čistou nulu.


[4] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/analyza-strany-vetsinove-zelenaji-pred-volbami-slibuji-ozivit-krajinu-i-chranit-klima-casto 

[5] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/programove-prohlaseni-vlady-potvrzuje-enviromentalni-sliby-ekologicke-organizace-je-budou

[6] https://ember-climate.org/commentary/2021/10/14/soaring-fossil-gas-costs-responsible-for-eu-electricity-price-increase/ 

[7] https://www.spolu21.cz/program/spolu-pro-udrzitelny-zivot