Státní podnik Lesy ČR bude trestat ilegální odstřel šelem

Lesy ČR v budoucnu zruší nájem honitby každému nájemci honitby, například mysliveckému sdružení nebo firmě, jehož člen zde prokazatelně uloví chráněné zvíře [1]. Správce státních lesů se na tomto opatření dohodl se členy Skupiny pro ochranu velkých šelem ČR [2].
Opatření má sloužit jako odstrašující prostředek pro případné pytláky z řad lovců. Ilegální lov je hlavní hrozbou, které čelí malá česká populace rysů, kriticky ohrožených lesních šelem. Klauzule, kterou Lesy ČR vložily do nájemních smluv na honitby, bude ovšem stejně chránit také vydry, vlky, medvědy a některé dravé ptáky, například orly mořské, kteří jsou rovněž trnem v oku mnoha lovců.
Pravděpodobnost, že se pytláctví podaří prokázat není vysoká. Riziko, že se tak ale může stát a že proto kvůli jedinému prohřešku úplně přijdou o honitbu, bude pro lovce důležitým odstrašujícím motivem. Dohodnuté opatření tedy může výrazně přispět k ochraně vzácných zvířat. Samozřejmou podmínkou jakékoli výpovědi nájemní smlouvy podle této klauzule ovšem je plné důkazní řízení provedené v souladu s českým právním řádem.
Jan Řezáč, tiskový mluvčí Lesů ČR, řekl:
"Státní podnik myslivost chápe jako jednu z forem ochrany přírody a péči o ni, jejímž cílem je nastolení rovnováhy mezi jednotlivými přirozenými složkami lesních ekosystémů a zájmy člověka. Kdysi byl boj s velkými šelmami životní nutností lidí v řídce osídlené krajině. Dnes v době obrovské technologické převahy lidí nad přírodou se chceme pokusit vrátit do těchto vztahů trochu přirozenosti, i když z přísně pragmatického hlediska si mnozí mohou myslet, že nám ochrana některých druhů živočichů přinese více škod než užitku."
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Ilegální lov představuje hlavní hrozbu malé české populaci kriticky ohrožených rysů, obětí bývají i vlci, vydry a někteří vzácní draví ptáci. Upřímně řečeno pravděpodobnost, že se podaří některého pytláka chytit při činu, není velká. Ale zrušení nájmu honitby je tvrdý trest, takže si nyní mnoho lovců ilegální střelbu raději rozmyslí a opatření tak výrazně přispěje k ochraně vzácných šelem i dravců. Ceníme si jasného gesta Lesů ČR, kterým ukazují, že to s  ochranou ohrožených zvířat myslí vážně. Snad je budou následovat i další vlastníci a správci pozemků."
Poznámky:
[1] Lesy ČR v těchto týdnech vypisují nová výběrová řízení a se všemi nájemci honiteb podepisují nové smlouvy. Do standardní nájemní smlouvy s mysliveckými sdruženími vkládají v článku XIV (Trvání nájemního vztahu) bod následujícího znění: "(3) Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvy vypovědět...k) Bude-li prokázáno ulovení zvláště chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb. nájemcem honitby."
[2] Skupina pro ochranu velkých šelem ČR je neformální tým vědců, úředníků, zástupců ekologických organizací a správců lesů, který diskutuje opatření pro ochranu rysů, vlků a medvědů.