Státní lesy ignorují globální značku šetrné péče: Sousední země zavádějí mezinárodní pravidla

 
Zatímco české státní lesy nemají zájem o hospodaření podle globálních pravidel šetrného lesnictví Forest Stewardship Council (FSC), jejich protějšky v sousedních zemích jej široce zavádějí. Ukázal to nový průzkum Hnutí DUHA [1]. Lesy ČR zatím nevyužívají této příležitosti k péči o les i k dobrému obchodu.
Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko i Rumunsko a Chorvatsko se rozhodly, že v péči o své lesy zavedou mezinárodní pravidla FSC. Všechny už část svých pozemků certifikovaly. Český státní podnik Lesy ČR se však může pochlubit pouze "vzdorcertifikací" PEFC, kterou u nás může dostat prakticky každý vlastník, pokud neporušuje zákon.  Žádné významnější další závazky se nevyžadují.
Lotyšsko, Estonsko a Chorvatsko dokonce už do systému FSC zařadily všechny státní lesy. V Polsku certifikace pokračuje a bude úplně dokončena během několika měsíců. Podobné kroky dělají i západoevropské země: německá vláda hodlá zavést pravidla FSC ve všech spolkových lesích do konce tohoto volebního období.
Mezinárodní značka FSC se uděluje majitelům, kteří plní stanovená pravidla pro šetrné hospodaření, a zboží vyráběnému z jejich dřeva. Hnutí DUHA iniciovalo tým odborníků, kteří připravují domácí kritéria FSC pro české lesy. 
Česká pravidla budou mimo jiné požadovat, aby vlastníci vysazovali místně odpovídající druhy stromů - tedy aby lesy z monokulturních plantáží smrku opět měnili na pestré smíšené či listnaté porosty s původními buky a duby. Takové lesy lépe omezují povodně, odolávají prudkým změnám počasí nebo škůdcům a poskytují domov tisícům rostlinných a živočišných druhů. Kritéria také omezí velikost holosečí či kácení stromů na březích potoků.
Značku Forest Stewardship Council společně na začátku 90. let vytvořily velké mezinárodní ekologické organizace, některé dřevařské společnosti a další partneři. Stává se velmi populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě s tímto logem rapidně roste. Na trhu je už přes 10 000 výrobků s logem FSC. Nakupují jej také významné firmy. Například nábytkářský koncern IKEA oznámil, že nebude používat dřevo z původních pralesů, které nemá certifikát FSC.
Čeští vlastníci lesů se přitom nyní potýkají s velmi nízkými cenami dřeva na trhu a přeplněnými sklady. Logo FSC by jejich pozici v mezinárodním obchodě podstatně zlepšilo.
Martin Sucharda z Hnutí DUHA řekl:
"Šetrné hospodaření, které dodržuje mezinárodní kritéria FSC, chrání lesy a zároveň představuje pro vlastníky dobrou obchodní příležitost. Ve světě dřevo a papír s logem FSC zažívá mimořádný boom na trhu, ale naši vlastníci o této příležitosti ještě málo vědí. V sousedních zemích od Estonska po Chorvatsko, včetně Slováků a Poláků, se státní lesy rozhodly hospodařit podle mezinárodních pravidel FSC. Lesy ČR ale stále vyčkávají."
 
Hlavní údaje o značce šetrného dřeva FSC:
www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc.htm
Podrobný informační list Hnutí DUHA o FSC:
www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/lesy/fsc/fsc.htm
Tisková zpráva o českých pravidlech FSC:
www.hnutiduha.cz/toolkit02.shtml?x=61506
 
Poznámky:
[1] Stav certifikace FSC v České republice a srovnatelných evropských zemích
stát
rozloha lesa FSC (tis. ha)
podrobnosti
Česká republika
10 441
Školní lesní podnik brněnské Mendelovy univerzity (Lesy ČR: žádné pozemky)
Slovensko
48 159
státní lesy
Maďarsko
188 687
státní lesy
Polsko
5 980 181
státní a experimentální lesy
Chorvatsko
1 988 480
celé státní lesy
Rumunsko
31 611
státní lesy
Litva
66 141
státní lesy
Lotyšsko
1 685 932
obecní a celé státní lesy
Estonsko
1 063 517
celé státní lesy