Stát konečně poptává několik větrných elektráren. Mělo by jich být mnohem víc

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo poprvé v historii Česka aukci, v nichž mohou investoři soutěžit o provozní podporu větrných elektráren [1] a vyhraje pro stát nejvýhodnější projekt. Při současných cenách elektřiny půjde navíc jen o garanci a profitovat z výroby levné větrné elektřiny bude nejspíše většinou stát. Aukce se otevírá téměř rok po přijetí zákona, který tuto ve světě dlouho osvědčenou metodu umožňuje. Podle Hnutí DUHA jde sice o krok správným směrem, ale příliš pomalý a omezený. 


Aukce se týkají zdrojů nad 6 MW nebo projektů, sestávajících z více než 6 turbín. Navíc celkový výkon podpořených větrníků má být jen 30 MW. Nabídka tedy míří na 1 až 2 větší projekty a netýká se menších obecních projektů s jednotlivými turbínami menšího výkonu [2]. Výzvu je samozřejmě možné chápat jako zkušební, sama o sobě “k dalšímu snížení závislosti na zemním plynu z Ruska”, jak argumentuje MPO, pomůže jen málo. 


Kromě větrných elektráren se aukce budou vztahovat i na bioplynové stanice (celkem 5 MW) a malé vodní elektrárny (7 MW). Chybí však stále perspektivní fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MW, které by mohly růst daleko rychleji a v krizové situaci pomoci nejvíce. Navíc by tím bylo možné ušetřit peníze z evropských fondů a emisních povolenek na masivní rozvoj menších solárních instalací například obcí či domácností (včetně nízkopříjmových, které potřebují pokrýt téměř kompletní investici a zajistit bezplatné poradenství) i na podporu energetických komunit. 


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Spuštění aukcí na větrné elektrárny je dobrá zpráva. Ale rozsah je zklamání, neboť cílí na jeden až dva větší projekty a celkově přispěje ke snížení závislosti na plynu jen minimálně. Jak a jestli bude další kolo v roce 2023, není známo. Úplně také chybí aukce na fotovoltaické projekty, které by mohly vznikat rychleji. V Česku stále chybí dlouhodobý a jasný plán rozvoje obnovitelných zdrojů s ambiciózními cíli a funkčními nástroji, jako je sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, nastavení podpory obnovitelných zdrojů pro nízkopříjmové domácnosti či vymezení zón rozvoje v souladu s ochranou přírody.”

 

Poznámky:

[1] https://www.mpo.cz/cz/energetika/vyhlaseni-aukci-pro-provozni-podporu-vyroby-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju-energie--269907

[2] Takové menší projekty mohou být sice  podporovány formou zeleného bonusu, ale daleko obtížněji se propočítávají, protože závisí na každoročních cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu. Aktuální cenové rozhodnutí na rok 2023 ještě neexistuje a v minulých letech byla vypsaná podpora příliš nízká, aby dostatečně motivovala náročné projekty výstavby nových větrných elektráren.