Stát každý den zbytečně utratí stejnou částku, s jakou hospodaří 215 000 českých domácností

175 miliónů korun denně může Česká republika ušetřit za dovoz ropy. Prvním krokem by mělo být přijetí zákona, který podpoří snižování spotřeby drahé ropy a plynu. Zákon podle úspěšného britského vzoru prosazuje Hnutí DUHA svou iniciativou Velká výzva.

Nejde zdaleka jen o motoristy, kteří platí čím dál více na pumpách. Česká ekonomika loni každý den utrácela 269 miliónů korun za dovoz ropy. Rekordní spotřeba energie tak zbytečně zvyšuje náklady průmyslu a podkopává pozici českých podniků v mezinárodním obchodu.

Z výpočtu, který Hnutí DUHA zveřejňuje v době rekordních cen nafty a benzínu, vyplývá, že 65% spotřeby by šlo ušetřit [1]. Pomohlo by, kdyby země přijala zákon podle úspěšného britského vzoru, který:

  • Omezí zbytečný vývoz a dovoz. Jen za loňský rok Česká republika dovezla 142 tisíc tun brambor a vyvezla 35 tisíc tun. S jablky je situace ještě nesmyslnějšíze zahraničí jich k nám dorazilo 70 tisíc tun, zatímco čeští zemědělci vyvezli ven celou polovinu, tedy 35 tisíc tun.

  • Podpoří rozvoj kvalitnější a pohodlnější veřejné dopravy, již bude využívat více lidí cestujících nyní osobními auty. Zlepší podmínky pro cyklisty a pěší chůzi ve městech.

  • Pomůže přesunu podstatné část nákladů z kamiónů na železnici.

  • Podpoří inovace, jako je např. vyšší účinnost motorů a rychlejší nástup elektromobilů, které budou využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Většina parlamentních stranČSSD, TOP09, Starostové a nezávislí, Věci veřejné a KSČMjiž vyjádřila svůj zájem se na přípravě zákona podílet. přes 22 tisíc lidí napsalo poslancům, aby zákon schválili. Podrobnosti na www.velkavyzva.cz.

Ušetřených 65% spotřeby ropy odpovídá částce 175 miliónů korun za den. To je stejná částka, s jakou denně hospodaří přibližně 215 tisíc českých domácností [2]. Návrh Státní energetické koncepce ministra Kuby však využití takových možností ignoruje. A promarňuje i další potenciál úspor - zemního plynu a uhlíve vytápění budov. Ministr tak vlastně plánuje pokračování českého fosilního skanzenu [3].

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA řekl:
Nový zákon nastartuje silnou a konkurenceschopnou ekonomiku bez závislosti na drahé ropě či plynu a vytvoří desetitisíce pracovních míst. Rozhýbe totiž chytré inovace, jako jsou auta s velmi nízkou spotřebou, pohodlná veřejná doprava nebo lepší cyklostezky. Podobný britský zákon je velmi úspěšný. Měl by být také klíčovým opatřením české energetické koncepce.

Poznámky:

[1] Chytrá energie, Hnutí DUHA, Ekologický institut Veronica, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, http://www.chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf.

[2] Spotřební vydání činí dle statistiků 9 829Kč na osobu a měsíc*. Jde o průměrnou útratu jednoho člena domácnosti za všechny běžné položky vyjma daní a pojištění.

Když ho vynásobíme 2,52 (tedy počtem členů průměrné domácnosti dle ČSÚ) a vydělíme počtem dní v měsíci, dostaneme 814 korun na domácnost denně.

175 milionů děleno touto částkou odpovídá 215 tisícům domácností.

* viz data Českého statistického úřadu:

http://csugeo.i-server.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/B90025C90C/$File/3005q407.pdf

[3] Web českých ekologických organizací k Státní energetické koncepci a Surovinové politiky, http://www.energetickakoncepce.cz/

Ilustrační foto: Bladlej P. Johnson / Flickr

Šítky aktuality: