Staré domácí kotle produkují 98 % rakovinotvorného znečištění ovzduší. Je třeba zvýšit daň z uhlí

Komentář k dnešní zprávě ČHMÚ o znečištění ovzduší

Lokální vytápění domácností se na emisích karcinogenního benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílí více než 98 %. Hygienický limit této látky byl překročen v řadě měst a obcí (26,0 % plochy ČR s cca 61,8 % obyvatel). Lokální vytápění patří také mezi hlavní přímé zdroje emisí prachu (57 % částic menších než 10 mikrometru). Zjištění přinesla aktuální Zpráva o znečištění ovzduší, kterou právě zveřejnil Český hydrometeorologický ústav [1].

Hlavním důvodem je přetrvávající spalování uhlí v domácnostech, zejména ve starých kotlích. Uhlí však škodí také při spalování v uhelných elektrárnách, které produkují velké množství látek měnících se na prach až v ovzduší [2] a jsou zdaleka největšími zdroji rtuti, která se při spalování uhlí uvolňuje [3].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Více než šest milionů lidí dýchá rakovinotvorné látky, hlavně proto, že pár stovek tisíc lidí topí doma uhlím, většinou v zastaralém kotli či kamnech. Ministr Richard Brabec na to nemůže reagovat pouze kotlíkovými dotacemi, musí prosadit i jasnou motivaci od uhlí odcházet, a to formou zvýšení energetické daně a využití jejích výnosů na pomoc lidem s instalací nového vytápění a nákupem čistšího paliva. Ministr by měl však také prosadit, aby uhelné elektrárny nedostaly výjimky z nových evropských limitů pro znečištění ovzduší a pomoci městům vypořádat se s přebujelou automobilovou dopravou.”


Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279,  jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2018/TISKOVA_ZPRA...

[2] https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2015-20170301.pdf, str. 33, graf. 2

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelu...


Šítky aktuality: