Soumrak uhelných kotlů začal. Vyčištění smogu dá však ještě spoustu práce

Uhelné kotle již nebudou mít nárok na kotlíkovou dotaci. Dřívější slib ministra životního prostředí Richarda Brabce - a zároveň jeden z protismogových návrhů ekologických organizací - byl potvrzen na dnešním jednání Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí, který kotlíkové dotace financuje. Ministerstvo životního prostředí však propáslo příležitost vyřadit nebo omezit peníze pro tzv. kombinované kotle (na uhlí nebo biomasu), kde lidé v praxi zatím pálí převážně uhlí.

Hnutí DUHA vítá tento první krok ministerstva k odstranění špinavého uhlí z domácích kotlů, který podpořil také průmysl a vědci. Zároveň však ekologická organizace doporučuje, aby příštím krokem bylo úplné vyřazení kombinovaných kotlů z kotlíkových dotací. Veřejné peníze a fondy EU by měly být investovány do opravdu moderních technologií - jako jsou například tepelná čerpadla či kotle pouze na dřevo nebo pelety.

Je však také potřeba pomoci vyměnit staré kotle a kamna na uhlí i těm sociálně nejslabším. Stát by jim měl nejen přispět, ale uhradit veškeré náklady a pomoci s pořízením i výměnou topení.

Ekologické organizace proti smogu dále navrhují:
●    posílit u obcí a měst povinnost zasahovat v případě smogu a regulovat topení uhlím i automobilový provoz
●    odstavit zastaralé uhelné elektrárny a připravit podporu pro obecní a občanské projekty čistých obnovitelných zdrojů
●    požadovat po průmyslu uplatňování nejlepších technologií (tedy v praxi těch energeticky nejefektivnějších a nejčistších)
●    připravit pro příští vládu antifosilní zákon, který by pomohl vymanit zemi ze silné závislosti na fosilních palivech, která je příčinou znečištění

Kompletní plán Hnutí DUHA, organizace Čisté nebe a asociace ekologických organizací Zelený kruh na konkrétní kroky, které vláda může udělat, aby se nám všem lépe dýchalo, najdete zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/01/opatreni_proti...


Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Vítáme rozhodnutí ministra Brabce přestat dotovat uhelné kotle i postoj průmyslu a vědců, kteří potřebné změny podporují. Je však potřeba pokračovat, k vyčištění vzduchu je třeba udělat ještě spoustu práce. Stát by měl směřovat k plošné výměně všech uhelných kotlů a kamen i odstavit nepotřebné uhelné elektrárny. Potřebujeme také systémové řešení pro snížení závislosti na fosilních palivech - tedy antifosilní zákon, k němuž se vláda zavázala v programovém prohlášení.”

Daniel Vondrouš, ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Ministr Brabec udělal správný krok. Aby opravdu fungoval, je ještě třeba pomoci se zajištěním šetrných a levných paliv. Dotace by proto měly současně podporovat výstavbu obecních skladů dřeva či pelet. Stát také nemůže z opatření vynechat průmysl a regulaci automobilového provozu, který je zejména ve větších městech největším zdrojem znečištění vzduchu.”
 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace a Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Šítky aktuality: