Soud zrušil emisní výjimku pro Chvaletice. Uhelná elektrárna musí plnit limity, nebo zastavit provoz

Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci) dnes zrušil rozsáhlou výjimku z emisních limitů  pro rtuť a oxidy dusíku pro uhelnou elektrárnu Chvaletice.  Provozovatel elektrárny bude muset začít plnit emisní limity, nebo přerušit provoz až do vydání nového pravomocného rozhodnutí o sporné emisní výjimce. Soud dal ve svém rozsudku za pravdu argumentům ekologických organizací a uvedl, že nebylo prokázáno, že by provozovatel potřeboval ke snížení emisí šest let. Úředníci, kteří nezákonnou výjimku povolili a způsobili aktuální situaci, přitom měli dostatek možností vyslyšet varování ekologických organizací a výjimku výrazně zkrátit. Elektrárna vyrábí méně než třetinu českého vývozu elektřiny.

Krajský úřad Pardubického kraje musí nyní bezodkladně uvést povolení elektrárny Chvaletice do souladu s platnými emisními limity, které od srpna loňského roku platí pro všechny ostatní provozovatele uhelných elektráren bez udělených výjimek. Zároveň se žádost o výjimku vrátí k dalšímu projednání krajským úřadem Olomouckého kraje, který bude při novém rozhodování o výjimce vázán právním názorem soudu. Ten ve svém rozsudku uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, její delší doba trvání by však nebyla v souladu s požadavkem zákona o integrované prevenci a s obecným principem práva, že výjimky musí být vykládány vždy restriktivně. 

Ekologické organizace se s právním názorem soudu ztotožňují. Maximálně dvouletá doba trvání výjimky by byla v souladu s požadavkem na zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí podle zákona o integrované prevenci a zároveň by mohla vyřešit nezodpovědný přístup provozovatele a úřadů v případě, že by se v následujících měsících ukázala dočasná potřebnost elektrárny při zastavení dodávek paliv z Ruska a elektrárna stále nebyla schopna plnit ekologické normy.

Rozhodnutí MŽP umožňovalo elektrárně po dobu šesti let vypouštět ve spalinách 3x více rtuti, než stanovuje emisní limit [2] a vypustit tak do životního prostředí  přinejmenším o 1 234 kg více rtuti více, než kdyby limit dodržela. Výjimka navíc platí i pro oxidy dusíku, kterých elektrárna vypustí přinejmenším o 1 157 tun více. Ekologické organizace i expertní právní skupina považují rozhodnutí MŽP za nezákonné. Bylo vydáno v listopadu 2021, tedy ještě za minulého ministra Richarda Brabce, a to až tři měsíce po začátku platnosti nových emisních limitů v srpnu 2021. Do té doby úřady nepochopitelně tolerovaly provoz elektrárny Chvaletice bez platného povolení k překračováni emisního limitu.

Uhelná elektrárna Chvaletice je jedním z největších zdrojů rtuti v Česku [3] i skleníkového oxidu uhličitého [4]. Zastavení provozu této elektrárny by neohrozilo zásobování země elektřinou, ročně totiž vyrobí 3,3 TWh elektřiny, [5] zatímco vývoz přebytků výroby elektřiny činí 10,15 TWh. [6]. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Provozovatel elektrárny Chvaletice ví o nových emisních limitech dlouhé roky, ale chtěl ušetřit na úkor lidského zdraví. Přestřelená výjimka posvěcená Ministerstvem životního prostředí za vedení ministra Brabce byla nyní soudem zrušena. Naštěstí se bez výroby z Chvaletic Česká republika obejde. Samozřejmě však vnímáme aktuální situaci způsobenou agresí ruského režimu proti Ukrajině. Nouzovým řešením nezodpovědného přístupu provozovatele a úřadů by v případě vyhodnocení dočasné potřebnosti elektrárny při ukončení dodávek paliv z Ruska bylo rychlé udělení časově omezené výjimky.” 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

“Několik let už upozorňujeme, že výjimka z emisních limitů, o kterou si žádal provozovatel elektrárny Chvaletice, byla nesmyslná a neospravedlnitelná. Ministerstvo životního prostředí ji dvakrát zrušilo, napotřetí se ale nechalo zmást, když provozovatel emise na papíře snížil, protože snížil očekávaný objem výroby. Dnešní rozhodnutí soudu ale ukazuje, že ani současná výjimka z emisních limitů, kterou provozovatel elektrárny Chvaletice získal, není úplně košer a že elektrárna Chvaletice musí emisní limity začít plnit, nebo zavřít svůj provoz.”

Eliška Beranová, právnička Frank Bold, říká:

Soud dal svým dnešním rozsudkem za pravdu žalobcům, kteří dlouhodobě upozorňovali, že z výjimek z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro uhelné elektrárny se v kontextu České republiky stalo pravidlo. Uvedl, že výjimky musí být v souladu s obecně právními principy udělovány pouze v nejnutnějších případech a pouze na nejkratší možnou dobu. Jedná se o průlomové rozhodnutí nejen ve vztahu k Elektrárně Chvaletice, ale potenciálně také ve vztahu k ostatním extenzivním výjimkám, na jejichž nezákonnost dlouhodobě upozorňujeme.” 

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-podavaji-zalobu-na-mzp-kvuli-emisni-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice 

[2] Nové emisní limity, tzv. závěry o nejlepších dostupných technikách, vznikly na základě rozsáhlého šetření Evropské komise. Několikaletého procesu přípravy limitů se účastnili zástupci členských států, průmyslu, výrobců technologií i akademici. Emisní limity tak odrážejí nejefektivnější ekonomicky dostupné způsoby snižování emisí, které mají být podle EU standardem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

[3] https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp - v poli “látka” je třeba nastavit jen “rtuť a sloučeniny jako Hg”

[4] Viz informace o vypouštěných emisích:

https://ec.europa.eu/clima/ets/napInstallationInformation.do?commitmentPeriodCode=2&napId=19776&commitmentPeriodDesc=Phase+3+%282013-2020%29&allowancesForOperators=275794006&action=napHistoryParams&allowancesForReserve=2801524&registryName=Czech+Republic

[5] 

Součet roční výroby je proveden na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

[6] 

Údaj za rok 2020 http://www.eru.cz/documents/10540/6616306/Ctvrtletni_zprava_2020_IV_Q.pdf/ef32acbe-8093-4abd-a2cc-43ae3470bf96 

V roce 2021 šlo ještě o větší přebytek vývozu: 11 TWh.

 

https://www.eru.cz/documents/10540/7643047/Ctvrtletni_zprava_2021_IV_Q.pdf/88a3e9a6-bff8-401b-85bf-fa48b9d935c7