Sobotkovy škrty: zeleň ve městech, národní parky, ochrana proti povodním

 Hnutí DUHA dnes ostře napadlo dramatický návrh na razantní seškrtání důležitých veřejných služeb i klíčových programů, které zajišťuje ministerstvo životního prostředí.  Obětí návrhů na drastické škry se mají stát především: ·         program zaměřený na podporu parků a další městské zeleně,·         provoz národních parků a chráněných krajinných oblastí, ·         program, který financuje obnovu zelených míst ve volné krajině a pomáhá tak omezovat povodně.  Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Sobotkův návrh prakticky zruší důležité veřejné služby, jako je podpora zeleně ve městech či péče o národní parky. Obětí politických šarvátek v koalici se stanou místa, která mají sloužit občanům ke každodenním procházkám i prázdninovým výletům. Stát by také skoro úplně škrtl programy určené k ozdravování krajiny, které má snižovat sílu příštích povodní. Přece není možné obětovat naši zeleň ve městech a naše národní parky jen proto, že je má shodou okolností na starosti lidovec a ne sociální demokrat.“