Sněmovní atak na občanská práva a ochranu přírody

Hnutí DUHA dnes ohlásilo, že se v příštích měsících s velkým nasazením postaví proti návrhu několika poslanců, který by razantně seškrtal právo občanů vyjadřovat se k velkým stavbám v okolí svého domova a vyvolal zmatek v úředním rozhodování o ochraně přírody.
 
Dvanáct poslanců [1] předložilo ve sněmovně návrh, který obsahuje několik dramatických změn zákona o ochraně přírody a krajiny:
 
Požadují vyškrtnutí klíčového právního principu, podle kterého nelze uskutečnit záměry, které jsou sice v souladu s jinou legislativou, ale v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V takových případech by proto nebylo jasné, zda se například kácení v přírodní rezervaci řídí především lesním zákonem, nebo hlavně pravidly ochrany přírody. Změna tak vyvolá zmatek ve státní správě, protože povede ke komplikovaným sporům o tisícovky rozhodnutí, včetně odvolání a žalob.
 
Chtějí razantně seškrtat právo občanů vyjadřovat se v povolování projektů, jako je skládka, továrna nebo kamenolom v sousedství jejich domu, a případně požádat vyšší úřad o přezkoumání verdiktu. Lidé by se například směli vyjadřovat pouze k ochraně přírody – nikoli třeba k dopadům projektu na zdraví obyvatel okolních obcí. Navíc by vinou omezení práv byli v nevýhodě proti navrhovateli stavby.
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Návrh je velkým krokem zpět k bezzubém zákonu o ochraně přírody z roku 1956. Novela především vyvolá obrovský zmatek ve státní správě, protože v tisícovkách úředních řízení se povedou spory, kterým zákonem se mají řídit. Zároveň razantně seškrtá občanská práva. Právo vyjadřovat se ke stavbě velkoskládky či chemičky za domem nebo povrchového dolu v sousedství obce patří mezi demokratické samozřejmosti. Pár měsíců před volbami budou veřejnost takové plány politiků jistě zajímat debata. Proti novele se postavíme pevně a s velkým nasazením. Poslanecká sněmovna za poslední léta řadu podobných návrhů zamítla."
 
 
Poznámky:
 
[1] Předkladateli návrhu jsou: Vlastimil Aubrecht (ČSSD), Hana Orgoníková (ČSSD), Evžen Snítilý (ČSSD), Lubomír Suk (ODS), Miroslav Pátek (ODS), Oldřich Vojíř (ODS), Květoslava Čelišová (KSČM), Josef Hojdar (ČSSD), František Vnouček (ČSSD), Jaroslav Krákora (ČSSD), Jaromír Schling (ČSSD) a Rudolf Tomíček (ČSSD).