Sněmovna znovu nezvládla projednat důležitý zákon pro podporu obnovitelných zdrojů

Vláda dává opakovaně v legislativním procesu přednost podpoře jaderné energetiky před obnovitelnými zdroji, přestože tím porušuje jak své vlastní sliby, tak závazky vůči klimatickým cílům EU. Příslušný zákon je přitom připravený Ministerstvem průmyslu od května, neprošel však ani prvním čtením. To je zklamáním především pro řadu obcí, které by se díky obnovitelným zdrojům mohly stát soběstačnější ve spotřebě energie a které slibům vlády uvěřily.

Česká republika je dlouhodobě jediný evropský stát, který nemá zaveden žádný podpůrný systém pro výrobu elektřiny z nově postavených obnovitelných zdrojů energie (OZE) [1]. Tento stav trvá již od roku 2014, kdy byla novelizací zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. (POZE) veškerá provozní podpora pro nové OZE zrušena [2]. V reakci na nové evropské klimaticko-energetické cíle pro rok 2030 a související navýšení národního cíle pro podíl energie z OZE ve Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu připravilo Ministerstvo průmyslu novelu zákona o POZE, která měla tentokrát systém podpory obnovit.

Tato novela však již od května leží v Poslanecké sněmovně, aniž by se dostala byť jen do 1. čtení [3]. Riziko, že novela kvůli tomu nestihne do voleb v roce 2021 projít celým legislativním procesem, je tak velmi vysoké. Přestože je z procesního pohledu vše v pořádku (novela je zařazena na program jednání v bloku 1. čtení na 41. místě), mohou zákony Sněmovnou procházet daleko rychleji, pokud jde o prioritu. Příkladem může být jiný vládní zákon - na podporu jaderné energetiky (zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice). Ten, ačkoliv byl do Sněmovny předložen o čtvrt roku později než POZE, aktuálně již míří do 2. čtení [4].

Neprojednání novely o POZE s sebou nese řadu rizik. Chybějící systém podpory pro nové OZE bude znamenat prodloužení současné stagnace sektoru a zvyšování nejistoty a nepředvídatelnosti. Bez podpory nelze ani naplňovat domácí plány pro OZE. Zkrátka přijdou i projekty obcí a měst v rámci komunitní energetiky, které sice novela postavila v soutěži o peníze po bok konkurenčním komerčním projektům, avšak šanci mohli dostat alespoň ti nejhouževnatější. V sázce je také osud kombinované výroby elektřiny a tepla nebo plány na řešení tepláren.

Současný návrh novely o POZE naopak postrádá podporu pro fotovoltaiku, přestože jde o OZE, který má v Česku největší potenciál. Fotovoltaika je zároveň nejpreferovanější řešení obcí a měst v rámci komunitní energetiky.

Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
“Pokud se tato novela nestane prioritou a nebude zařazena jako pevný bod programu schůze Sněmovny nebo nebude schváleno její zrychlené projednání, má vzhledem k běžné délce legislativného procesu zcela minimální šanci na projednání, neboť do Sněmovních voleb zbývá méně než rok. Neschválení novely o POZE bude znamenat pokračování nejistoty a stagnace celého sektoru obnovitelných zdrojů a zkrátka přijdou i obecní projekty v rámci komunitní energetiky. Byl by to nebezpečný hazard s důvěrou starostů, kterým Ministerstvo průmyslu opakovaně slibovalo zlepšení podmínek.

Zdeňka Němečková, starostka obce Klíny, řekla:
Letos v lednu jsem společně s dalšími starosty jednala s panem premiérem Babišem o zájmu obcí o větrné elektrárny [5]. Na schůzce padlo, že vláda počítá s jejich podporou a chce obcím s větrnými projekty pomoc. Zákon, který to měl umožnit, se však dle současného tempa projednávání ve Sněmovně nestihne schválit. Pokud se tomu někdo nezačne věnovat, na obecní větrnou elektrárnu budeme čekat další roky navíc.

Poznámky:
[1] Renewables 2017 Global Status Report https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2017_Highlights_English.pdf; infografika na str. 22 (novější reporty už bohužel tento přehled neposkytují)
[2] Šlo o reakci na prudký a neřízený rozvoj fotovoltaiky v letech 2009 a 2010. O provozní podporu však přišly všechny druhy OZE
[3] https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=870&CT1=0
[4] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=966&O=8
[5] O schůzce se starosty viz např. https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1222112616480485376