Slavíme 20 let úspěšné ekologizace Česka díky Evropské Unii

Tisková zpráva Hnutí DUHA

Slavíme 20 let úspěšné ekologizace Česka díky Evropské Unii


30. dubna 2024

Ve středu 1. května uplyne 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Evropská legislativa a finanční zdroje byly klíčovým pohonem národních ambic a mohly se o ně opřít v domácích zápasech generace ekoložek a ekologů. 

Příslib členství formoval českou ekologickou politiku ještě před samotným vstupem – slaďování legislativy od 90. let, kdy jsme se stali kandidátskou zemí, vedlo například k razantnímu poklesu znečištění vzduchu nebo k úplné likvidaci neřízených skládek. Ze strukturálních fondů EU jsme financovali infrastrukturu tříděného sběru, recyklace a zpracování odpadů, která se stala prvním symbolem širokého přijetí ekologického uvažování lidmi v Česku.

Slaďování naší legislativy s unijní nastavilo vysoký standard ochrany přírody. Ochrana biodiverzity, ochrana území navázaná na směrnice o ptácích a o stanovištích (takzvaná NATURA 2000), či výrazně větší ochrana vod a kontrola toxických látek jsou tak přímými pozitivními dopady členství v Evropské unii na naše zdraví i pestrost a podobu naší krajiny.

Unijní standardy jen díky zdravějšímu vzduchu doslova zachránily tisíce lidských životů. Praktický přínos asi neumíme docenit. Ale v posledku možná neméně důležité bude, že jsme se naučili více rozhlížet u našich sousedů a sousedů našich sousedů, hodnotí členství v EU bývalý programový ředitel Hnutí DUHA Vojtěch Kotecký.

Pravidelné propojení Čechů a Češek s evropskými institucemi a ostatními státy na všech úrovních bylo také jedním z faktorů, který pomohl zlomit český klimaskepticismus, který českou veřejnou debatu ovládal ještě na přelomu století. Přispěly k tomu i jednoznačné důkazy o proveditelnosti změn – klimatické cíle pro rok 2020 byly z řady stran označovány za nesplnitelné, přitom jich Evropská unie jako celek dosáhla. Z konkrétních evropských předpisů patrně nejvíce přispěl k proměně energetiky systém emisního obchodování EU ETS. Přestože trvalo dlouho, než se podařilo emise skleníkových plynů z velkých zařízení účinně zpoplatnit, v současné době již systém naplňuje svůj účel. Nelze opomenout ani přínosy EU fondů a dalších finančních mechanismů pro energetickou transformaci, Stovky miliard korun z Modernizačního fondu máme jen díky přesunu povolenkových výnosů z bohatších států do střední a východní Evropy.

Najdeme ale i oblasti, kde členství v EU mělo sporný efekt. Vstup do EU znamenal pro české zemědělství také přístup k evropským dotacím ze Společné zemědělské politiky. Ty na jednu stranu pomohly s modernizací českého zemědělství. Na druhou stranu ale znamenaly intenzifikaci hospodaření s negativním dopadem na biodiverzitu, jak je vidět např. na indexu ptáků zemědělské krajiny [1], jejichž stav od vstupu do EU setrvale klesá. Ačkoli je snaha zemědělské dotace ozelenit, tato snaha naráží na silnou agroprůmyslovou lobby, jak je vidět i na vývoji v posledních měsících, kdy jsou ekologické podmínky pod jejím tlakem opět osekávány. [2]

Právě silný vliv velkých firem v Evropské unii byl jedním z důvodů, proč ekologické organizace byly vůči členství v EU v prvních letech po roce 1989 ostražité.V Hnutí DUHA jsme tak zhruba v polovině 90. let pochopili, že Evropská unie má sice svoje vady, ale je zásadním spojencem ve snaze o kultivaci české společnosti, jejíž nedostatky byly – a bohužel zůstávají – řádově větší. Vstup do EU se tedy už v Hnutí DUHA slavil i jako naše vítězství. A přátelsky kritický vztah k evropské integraci už tehdy byl pevnou součástí identity organizace, vzpomíná Jakub Patočka, jeden ze zakladatelů Hnutí DUHA.


Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, řekla:

Členství v EU měla zcela praktické pozitivní dopady na život každého z nás zmizely poslední divoké skládky, kleslo znečištění ovzduší, rozjela se modernizace energetiky a posílila ochrana přírody. Každodenní kontakt našich političek a úředníků s evropskými institucemi a dalšími členskými státy nakonec také pomohl zlomit český klimaskepticismus politických elit. Evropské směrnice a fondy fungovaly jako katalyzátor vnitřní diskuse a opora pro ekologicky smýšlející političky, politiky i aktivisty a aktivistky – bez evropské legislativy a evropských fondů by se o každé opatření vedly mnohaleté boje, bez ohledu na to, že ekologická opatření jsou primárně v zájmu našeho zdraví, životního prostředí a modernizace naší ekonomiky.


Kontakty:

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, anna.karnikova@hnutiduha.cz, 773 768 769


[1] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2023/12/1_problemy_nasi_zemedelske_krajiny.pdf Str. 4

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/vedci-nevladni-organizace-ministru-vybornemu-neoslabujte-ekologicka-opatreni-v-zemedelskych