Silná aliance žádá Nečase a Kalouska o pokračování Zelené úsporám

Silná aliance obcí a měst, podnikatelů, bytových družstev a ekologických organizací žádá premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska, aby podpořili investici desítek miliard korun z prodeje povolenek do energetických renovací budov. Vláda bude v příštích týdnech projednávat zákon o obchodování s povolenkami, který využití výnosů předurčí.

Svaz měst a obcí, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz českých a moravských bytových družstev a Hnutí DUHA společně napsaly klíčovým členům vlády dopis s doporučením vložit výnosy z aukcí povolenek do programu, který naváže na úspěch Zelené úsporám. Nový program by měl domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotly na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně.

Aliance mimo jiné připomíná: „Studie, kterou v březnu prezentoval ekonom Miroslav Zámečník, člen NERV, potvrzuje, že alokace výnosů z aukcí povolenek na opatření k vylepšení energetické efektivnosti budov znamená pro českou ekonomiku větší přínos než jejich použití ke snižování deficitu státního rozpočtu. Velká část peněz se státu opět vrátí v daních a menších nákladech veřejných rozpočtů.“

Pozitivní dopad na ekonomiku vzniká díky snížení výdajů za paliva a energie a vytvoření tisíců pracovních příležitostí ve stavebnictví.

Pavel Drahovzal, předseda Komise životního prostředí Svazu měst a obcí České republiky, řekl: „Svaz měst a obcí požaduje, aby minimálně 50 % výnosů z prodeje emisních povolenek po roce 2014 směřovalo na energeticky úsporná opatření na/v budovách – jako jsou například zateplování či efektivnější zdroje vytápění – především ve vlastnictví obcí a měst, např. školy, školky, domovy důchodců, knihovny aj. Požadujeme, aby vláda s námi jednala i o zvýšení podílu výnosu z prodeje emisních povolenek nad minimálních 50 %, jelikož tyto prostředky budou generovat další přínosy pro českou ekonomiku a veřejné rozpočty, zejména úspory energií, stavební zakázky, vyšší zaměstnanost.“

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, řekl: „V České republice téměř třetina občanů bydlí v panelových domech, které z poloviny spravují bytová družstva. I když se na rekonstrukcích a zateplení domů usilovně pracuje, stále je většina ještě před rekonstrukcí. Přitom je všeobecně známo, že bytové domy konzumují celou polovinu spotřeby energií. Proto by většina výnosů z aukcí povolenek mělo být použito na renovaci bytových a zejména panelových domů.“

Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, řekl: „Snižování energetické náročnosti budov je úkolem, kterému se nelze vyhnout. Navíc by přinesl práci stovkám stavebních firem, které v současné době trpí nedostatkem zakázek. Nejedná se jen o zateplování budov, ale i o výměnu technologií vytápění, regulací a dalších zařízení, které dodává i průmysl. Největším efektem by však bylo snížení nároků na zdroje energií a přechod na obnovitelné zdroje.“

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Vláda má neopakovatelnou příležitost začít s plošnou energetickou renovací domů. Ekonomika bude silnější, rodiny ušetří tisíce korun za vytápění a srazíme naši nebezpečnou závislost na dováženém plynu.“ 

Ilustrační foto: Erwin Vodicka / photospin.com

Šítky aktuality: