Šetrné dřevo už lze koupit v českých obchodech

 
Už desítky artiklů ze dřeva s mezinárodní značkou šetrného lesnictví Forest Stewardship Council (FSC) si mohou koupit čeští zákazníci. Patří mezi ně například schody, násady na nářadí či dřevěné uhlí.
FSC zboží se tak rovněž u nás stává běžnou součástí trhu. V evropských zemích zájem o ně mezi spotřebiteli rychle stoupá a prodej roste o desítky procent ročně. Například v Nizozemsku je na trhu už 1 300 výrobků od zhruba stovky dodavatelů.
Mezinárodní logo FSC se uděluje majitelům lesů, kteří plní stanovená pravidla pro šetrné hospodaření, a zboží vyráběnému z jejich dřeva. Podle standardů FSC hospodaří lesy v 56 zemích světa. Největší podíl – zhruba dvě třetiny plochy – připadá na Evropu. Podle průzkumu, který Hnutí DUHA zveřejnilo začátkem týdne, na péči podle FSC přecházejí státní lesy v Polsku, na Slovensku, v baltských zemích i Chorvatsku či Rumunsku, stejně jako v spolkové lesy v Německu.
Český státní podnik Lesy ČR však tuto příležitost k šetrnému hospodaření i dobrému obchodu ignoruje. Může se pochlubit pouze "vzdorcertifikací" PEFC, která je – jak sami její tvůrci přiznávají – pouhou obranou proti zavádění FSC. Přitom výrobky s logem PEFC na trhu spotřebitelé nenajdou. Může ji u nás dostat prakticky každý vlastník, pokud neporušuje zákon: žádné významnější další závazky se nevyžadují. Lesy ČR se dokonce mylně domnívají, že převážně evropský FSC "byl vytvořen pro zcela jiné podmínky…v…zemích Ameriky, Afriky a Asie" (tisková zpráva 24.6.).
Hnutí DUHA iniciovalo vznik týmu odborníků z různých institucí, kteří připravují domácí kritéria FSC pro české lesy. Česká pravidla budou mimo jiné požadovat, aby vlastníci vysazovali místně odpovídající druhy stromů - tedy aby lesy z monokulturních plantáží smrku opět měnili na pestré smíšené či listnaté porosty s původními buky a duby. Takové lesy lépe omezují povodně, odolávají prudkým změnám počasí nebo škůdcům a poskytují domov tisícům rostlinných a živočišných druhů. Kritéria také omezí velikost holosečí či kácení stromů na březích potoků.
Martin Sucharda z Hnutí DUHA řekl:
"Značka FSC zákazníkům zaručuje, že nakupují dřevo z lesů, které dodržují přísné standardy šetrného hospodaření. V západoevropských zemích se stává běžným zbožím, ale desítky výrobků už jsou také na našem trhu. Spotřebitelé tak mohou koupit násady na nářadí, dřevěné uhlí či třeba schody, jež nepocházejí z umělých monokultur a za kterými nezůstaly vykácené holoseče a devastovaná příroda. Většina lesů dodržujících pravidla FSC je v Evropě a sousední země na tyto standardy jedna za druhou přecházejí. Naše státní lesy ji ale bohužel ignorují."
 
Hlavní údaje o značce šetrného dřeva FSC:
http://www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc.htm
Podrobný informační list Hnutí DUHA o FSC: http://www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/lesy/fsc/fsc.htm
Tisková zpráva o FSC ve státních lesích sousedních zemí: http://www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=93