Samovýrobce energie nelze diskriminovat, říká nová evropská směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů

Zástupci ministerstev členských států Evropské unie dnes odpoledne potvrdili schválení směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, na které se před dvěma týdny shodli s delegacemi Evropského parlamentu a Evropské komise [1]. Rada tak potvrdila i evropský cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na 32 % [2].

Jedním z posledních debatovaných témat byla forma podpory pro samovýrobu elektřiny v decentralizovaných obnovitelných zdrojích, zejména střešních fotovoltaických elektrárnách.
Zájemci o výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu mají potvrzeno, že na vlastnictví malého zdroje (typicky střešní fotovoltaické elektrárny) nesmí být členskými státy uvaleny žádné zvláštní poplatky.

Termín definitivního schválení směrnice v Evropském parlamentu zatím nebyl potvrzen.

Karel Polanecký, energetický expert  Hnutí DUHA, řekl:
„Článek 21 nové evropské směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů bude důležitý pro debatu o podmínkách samovýroby elektřiny. Energetický regulační úřad totiž opětovně zahájil přípravu na změnu tarifního systému. Té se provozovatelé střešních fotovoltaik trochu obávali, neboť speciální poplatek na jejich elektrárny by bylo možné zavést jedním tahem pera. Ve směrnice je psáno, že takové poplatky jsou nepřípustné. Stejně jako neplatíme velkopěstitelům zeleniny za ředkvičky z vlastního záhonku, nebudou ani samovýrobci elektřiny sankcionováni za to, že se někomu pletou do byznysu.“

Tuto a další tiskové zprávy najdete zde: www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Tisková zpráva Rady Evropské unie: Renewable energy: Council confirms deal reached with the European Parliament
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/27/renew...

[2] Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 14. 6. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/evropska-unie-podil-obnovitelnych-zdroju-na...

  

 

 

Tisková zpráva byla podpořena Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska ministerstva.

MZP logo

Šítky aktuality: