S obnovou lesů v CHKO Jeseníky pomohou dobrovolníci Hnutí DUHA

Hnutí DUHA, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky letos navážou na úspěšnou spolupráci z předchozích let při ochraně lesních porostů v Přírodní rezervaci Suchý vrch. Zde se od soboty koná třetí z letošních osmi Týdnů pro krajinu, které již 24 let organizuje Hnutí DUHA.


V ekologicky cenném území u Vrbna pod Pradědem budou dobrovolníci a dobrovolnice pomáhat s ochranou lesních porostů. Území je ceněné pro své borové porosty, i zde však byly vysazeny nepůvodní smrčiny, jimž se v minulých letech nevyhnula tzv. kůrovcová kalamita a kácení. Cílem Týdne pro krajinu tedy bude pomoci obnově přirozeného lesa. Kromě natírání semenáčků z přirozeného zmlazení čeká dobrovolníky i výstavba oplůtků, které chrání malé jedle před poškozením od spárkaté zvěře. Součástí programu jsou i večerní diskuze s odborníky na ochranu životního prostředí a celodenní exkurze po dalších unikátních místech CHKO Jeseníky.

Sára Hájková, vedoucí jesenického dobrovolnického týdne z Hnutí Duha, řekla:

„Účastnice a účastníci, kteří na Týden pro krajinu přijedou ze všech koutů republiky, přispějí vlastníma rukama k návratu pestrého a zdravého lesa. Zaměstnání zúčastněných je opravdu pestré - je tu s námi zahradník, studentka či obchodní manažer. Všechny je spojuje touha pomoci naší krajině. Kromě smysluplné práce je čeká i pobyt na chatě bez elektřiny a tekoucí vody, díky kterému si budou moct odpočinout od civilizace.”


Ing. Jan Jurdič, lesní správce LS Vrbno pod Pradědem, Biskupské lesy:

„Spolupráce s organizací Hnutí DUHA je pro nás novinkou. Jsme plni očekávání, jak pestrá skupina dobrovolníků nás navštíví. Je to pro nás příležitost širší skupině laické veřejnosti nastínit a objasnit práci lesníků, v tomto případě na majetku konkrétního vlastníka. Především osvěta hospodaření v hospodářském lese a rozdílné hospodaření v přírodní rezervaci, bude zajímavým srovnáním. Věřím, že spolupráce bude mít přínos pro obě strany.”


Mgr. Miroslav Havira, AOPK ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky:

„Dobrovolníci budou mimo jiné na Suchém vrchu vyhledávat a pomocí drátěných oplůtků budovat ochranu přirozeného zmlazení - mladých následníků velice cenných jedinců místního ekotypu borovice lesní, ale také mladých potomků ze stovky let starých jedlí bělokorých či z lokálně původní populace modřínu opadavého. Bez oplocení totiž nemají mladé stromky šanci odrůst - zlikviduje je spárkatá zvěř. Ta přirozenou obnovu lesa v Jeseníkách na řadě lokalit poměrně významně komplikuje.”