Rtuťová výjimka pro Počerady nezačne platit. Ekologické organizace a obec se odvolaly

Výjimka pro čtyřnásobné překračování nového evropského limitu na vypuštění zdraví škodlivé rtuti z uhelné elektrárny Počerady prozatím nezačne platit. Proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje [1] se v rámci zákonné lhůty odvolaly ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace i blízká obec Volevčice. Odvolání má odkladný účinek.

 

Výjimka začne platit jen v případě, pokud by odvolání zamítlo Ministerstvo životního prostředí, a potvrdilo tak rozhodnutí krajských úředníků. Pokud však MŽP výjimku zruší - jak už to dvakrát udělalo v případě elektrárny Chvaletice [2] - a rozhodování vrátí zpět na krajský úřad, bude muset řízení běžet znovu od začátku. V srpnu však musí všechny uhelné elektrárny buď plnit nové limity pro ochranu zdraví, mít výjimku nebo ukončit provoz.

 

Ekologické organizace a obce považují udělení výjimky pro Počerady za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí [3] a zároveň nezákonné [4] a v rozporu s metodikou Ministerstva životního prostředí. [5] Až do poloviny roku 2025 by elektrárna mohla vypouštět čtyřikrát více této látky, než limit stanovuje. Krajští úředníci vydali rozhodnutí i přes zásadní výhrady České inspekce životního prostředí, která žádala průkazné měření emisí před stanovením výjimky a také postupné zpřísňování emisních limitů s ohledem na postupné dokončování úprav na jednotlivých blocích elektrárny místo plošné výjimky na 4 roky.


Společnost Sev.en Energy se aktuálně snaží placenou reklamou v médiích a na sociálních sítích vytvořit dojem, že začala s komplexní modernizací elektrárny. Přitom jde jen o úpravy a instalace filtrů na bloku B6, který je už nyní kvůli vysokým emisím překračujícím nyní platné limity v záložním režimu, aby vůbec mohl pokračovat v činnosti a vešel se emisemi alespoň do parametrů výjimky, o kterou nyní provozovatel usiluje právě i pro tento kotel. [6]


Zastaralé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice, které chce přes jejich obrovský negativní vliv na životní prostředí a klima jejich majitel provozovat dlouhodobě, vyrobily dohromady v roce 2020 6,6 TWh elektřiny. [7] Zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh. [8]


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Pana Tykače asi nepřekvapí, že krajským úřadem udělená výjimka na masivní znečišťování rtutí zatím nezačne platit. Odvolali jsme se, jak jsme deklarovali, dodržování zákonů a ochrana zdraví totiž stojí nad komerčním zájmem. Absenci respektu k lidem pak vlastník Počerad potvrzuje reklamní kampaní, kterou vytváří mylný dojem, že elektrárnu modernizuje. Fakticky jde o údržbu. Snaha získat rozsáhlou výjimku místo instalace filtrů jej usvědčuje. Jediné ekologické řešení je uhelné bloky v Počeradech definitivně odstavit.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Cpát další peníze do staré uhelné elektrárny v Počeradech, která drží pohromadě jen silou vůle, je nesmysl. S cenou emisní povolenky, která prudce roste, se nemůže vyplatit ani instalace nových filtrů, ani provoz elektrárny, která je už za hranou své životnosti. I proto se firma snaží uhrát výjimku na množství vypouštěných emisí na dalších několik let provozu místo toho, aby investovala do zdraví lidí a ochrany ovzduší. Elektrárna Počerady je největší jednotlivý zdroj znečištění v České republice a měli bychom ji co nejrychleji uzavřít.”


Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/tykac-dostal-pro-pocerady-vyjimku-ctyrnasobek-limitu-pro-rtut-ekologicke-organizace-se

[2] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/13082/ministerstvo-i-napodruhe-zrusilo-elektrarne-chvaletice-vyjimku-z-limitu-na-znecistovani-bez-ni-bude-muset-v-srpnu-omezit-provoz/

[3] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/studie-cechy-ohrozuje-jedovata-rtut-pomohlo-splneni-novych-limitu-pro-uhelne-elektrarny

[4] Není dán základní zákonný důvod dle § 14 odst. 5 písm. a) (geografická poloha) nebo b) (specifická technická charakteristika) zákona o integrované prevenci. Nejsou naplněny ani ostatní zákonné podmínky dle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci (dochází k závažnému znečištění životního prostředí neboť jde o největší zdroj rtuti do ovzduší v ČR, není dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí neboť provozovatel chce 4 roky překračovat limit čtyřnásobně a žadatel neprokázal, že by snížení znečištění bylo nepřiměřeně drahé)

 

Další důvody: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyjimka-z-limitu-na-ochranu-zdravi-pro-pocerady-byla-nezakonna-v-rozporu-s-metodikou-mzp


[5] Navržený emisní limit pro rtuť ve výši 28 µg/m3 je čtyřnásobkem emisního limitu dle závěrů o BAT (nejlepší dostupné techniky). Metodický pokyn MŽP (str. 4) říká „lze obecně považovat za vhodné dosažení hodnot, které byly v procesu tvorby příslušného BREF a závěrů o BAT akceptovány Evropskou komisí jako relevantní pro vymezenou skupinu zařízení, ale nebyly z nejrůznějších důvodů v BAT zohledněny – jedná se o tzv. accepted split views…“ Tyto „accepted split views“ stanoví jako nejvyšší přijatelný emisní limit pro Hg koncentraci ve výši 20 µg/m3. Navíc i lobbistické sdružení uhelných společností EURACOAL navrhovalo emisní limit ve výši až 20 μg/m3.

REVIEW OF THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) REFERENCE DOCUMENT FOR LARGE COMBUSTION PLANTS (LCP BREF) : Assessment of split view rationales, str. 121, dostupné online:

https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/b8b42dbc0c8637bac125773c0021a91e/22001c6610fa3e7bc1258368003e885c?OpenDocument

[6]  Viz https://www.greenpeace.org/czech/clanek/13583/rozkryvame-greenwashing-dil-1-zadna-modernizace-elektrarny-pocerady-se-zatim-nekona/ 

[7] Součet roční výroby je proveden na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

[8] http://www.eru.cz/documents/10540/6616306/Ctvrtletni_zprava_2020_IV_Q.pdf/ef32acbe-8093-4abd-a2cc-43ae3470bf96